Webbinarium trafiksäkerhet – tema Ledarskap för säker vägtrafik, 21 november

Vill du veta mer om de trafiksäkerhetsutmaningar som Sverige står inför och vad Trafikverket och andra gör för att bidra till en säker vägtrafik? Vill du få kunskap om effektiva trafiksäkerhetsåtgärder? Välkommen till våra kunskapshöjande webbinarier.

Detta webbinarium handlar om ledarskapet för säker vägtrafik. Fokus är på hur företag, organisationer och myndigheter kan arbeta för ökad trafiksäkerhet i sina verksamheter. Det kan vara utifrån att vara en arbetsplats med arbetsgivaransvar för arbetsmiljön – eller att vara inköpare, upphandlare eller beställare med fokus på kvalitetssäkring av leveranser och hållbarhet. Ett ledarskap för säker vägtrafik är relevant för alla typer av organisationer, både privata och offentliga.

Programmet är under framtagning men kommer att  innehålla följande huvudsakliga programpunkter:

  • Alla verksamheter påverkar trafiksäkerheten – och trafiksäkerhet är en del i hållbarheten
  • Trafiksäkerhet som arbetsmiljöfråga – Arbetsmiljöverket medverkar
  • Vägledningar till arbetsgivare och beställare för att trafiksäkra sina verksamheter
  • Hållbara hastigheter i yrkestrafiken – hur går det i Trafikverkets pilotprojekt som utforskar möjligheten till hastighetsredovisning för de fordon som används i entreprenader?
  • Så kan man arbeta med fordonen i verksamheten – exempel från en organisation som arbetat med sin fordonspolicy/bilköpspolicy
  • Kravställandet som drivkraft för utförarnas trafiksäkerhetsarbete
  • Kommunernas roll – vad kan kommuner göra för att arbeta med sin trafiksäkerhetspåverkan i rollen som arbetsgivare och upphandlar/beställare?

Mer information

Datum: 21 november
Tid: 09.00-10.30
Plats: Digitalt via Skype
Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag 19 november.
Kontakt: Har du frågor, kontakta oss gärna via kontaktformuläret som du hittar högst upp på denna sida.

Webbinariet vänder sig till dig som i din yrkesroll har möjlighet att påverka utformningen eller användningen av vägtransportsystemet, och därmed trafiksäkerheten. Oavsett om du finns inom offentlig- eller ideell verksamhet, inom näringsliv eller branschorganisation.

Tipsa gärna andra kollegor eller andra aktörer om detta webbinarium!