Trafikverkets årliga Forsknings- och innovationsdag 2023, 31 maj

Boka in dig på årets spännande och matnyttiga FoI-dag. Temat för året är ”Värdeskapande transportforskning – en förutsättning för hållbar samhällsomställning” .

Globaliseringen, en växande befolkning och ökad urbanisering driver efterfrågan på transport över hela världen. Samtidigt påverkar transporterna vår miljö, vår användning av naturresurser och kräver utrymme. Forskning och innovation ger oss angelägen kunskap och viktiga verktyg för att hitta lösningar för ett grönare, smartare och säkrare transportsystem som är tillgängligt för alla.

Med forskning och innovation ökar vi vår kunskap och utvecklar metoder och modeller samt demonstrera nya lösningar som binder samman teknik, affärsnytta och samhällsnytta på transportområdet.

Tillsammans med andra aktörer, som industri, näringsliv och akademi, kan vi korsbefrukta olika forskningsfält och ta fram nya lösningar till gagn för ett tillgängligt och hållbart transportsystem i ett fossilfritt samhälle.

Program FOI-dagen 2023

Med reservation för eventuella ändringar

Programledare: Marie Fridolin, verksamhetsstyrning/säkerhetschef, Trafikverket och Angelica Dahnberg, IT-koordinator, Trafikverket

10:00 Välkomna!

  • Trafikverkets FoI-verksamhet  – Susanne Skovgaard, chef Strategisk utveckling, Trafikverket
  • Morgondagens kollektivtrafik på vatten – emissionsfri, snabb och frekvent – Rikard Engström, strateg och ordförande Sjöfartsportföljen, Trafikverket
  • Hur förändrar man en bransch? Statusuppdatering från innovationsprocessen inom Tvärförbindelse Södertörn – Viktoria Asplund, Innovationsledare konsultuppdraget TSK70, delprojekt inom Tvärförbindelse Södertörn, Ramboll och Olow Svonni, Sektionschef och innovationsledare Tvärförbindelse Södertörn, Trafikverket
  • Satsningen på elflyg –  Anna Modin, strateg och portföljledare Luftfartsportföljen, Trafikverket

11:00 Paus 10 minuter

  • Samverkan för ett omdömesgillt transportsystem – Lena Hylvling docent i informatik, universitetet i Oslo
  • Samtal om ett hållbart samhälle och hur vi kommer dit – Gabriel Wikström, nationell samordnare Agenda för 2030 och Sven Hunhammar, måldirektör för miljö och hälsa, Trafikverket
  • Ny riktad utlysning – Nästa generations beslutstöd – Pär Karlsson, Portföljledare för FoI-portfölj Planera, Trafikverket och Heléne Geimar, Senior utredningsledare, Trafikverket
  • Summering – Susanne Skovgaard, chef Strategisk utveckling, Trafikverket

12:00 Tack för idag!

När: Onsdagen den 31 maj, 10.00 – 12.00

Var: Länk till sändningen: FOI-Dagen 2023 (solidtango.com)