Vi får Sverige att sadla om, 14 september

För att skapa en god regional dialog kring hur vi tillsammans kan främja ett ökat och säkert cyklande i södra Sverige bjuder Trafikverket i region syd in till ett digitalt event den 14 september.

Under dagen får du lyssna till när Sveriges cykelfrämjarkommun 2022, en kollektivtrafikmyndighet, två regioner och Trafikverket berättar hur vi tillsammans bidrar till ett hållbart resande.

Behovet av gröna, hållbara och smidiga transportsätt ökar

Sverige växer. År 2028 förväntas vi vara över elva miljoner svenskar, 2051 passerar vi tolv miljoner. Förra året stod Småland, Skåne & Blekinge för strax över 22 % av den totala befolkningsökningen i landet. I takt med att vi blir fler och städerna växer ökar också behovet av gröna, hållbara och smidiga transportsätt. I den utvecklingen har cykeln en särskilt viktig roll att spela. Men den kommer inte utan utmaningar.

I nationella cykelrådets senaste cykelbokslut konstateras bland annat att cykelvägnätet kontinuerligt byggs ut, men också att antalet olyckor ökar. Drygt hälften av antalet allvarligt skadade i trafiken är cyklister, och cyklister är också den enda trafikantgrupp bland vilka antalet omkomna i trafiken ökar.

Hur får vi fler att cykla, och hur ser vi till att det blir säkrare att cykla när infrastrukturen ska byggas ut i än snabbare takt under den kommande planperioden 2022–2033? Den och massor av andra viktiga frågor hoppas vi tillsammans med våra gäster kunna besvara under eventet.

Här kan du se sändningen i efterhand med valbar undertext


Syntolkad version av sändningen

Du får en aktuell inblick i Trafikverkets uppdrag och ansvar, vilka nyttor våra olika åtgärder bidrar till, samt vilka utmaningar vi står inför när det gäller att bygga ut infrastrukturen för cykel.

Inbjudna aktörer ger sin bild av hur de på olika sätt arbetar med att främja cykling. Se programmet i sin helhet nedan!

Programmet

 

Mer information

Datum och tid: Torsdagen den 14 september 2023, klockan 09.30–12.00
Plats: Direktsänt på Trafikverkets webb.
Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan, anmälan är öppen fram till och med den 13 september. Länk till webbinariet kommer att läggas ut på denna sida några dagar innan evenemanget äger rum.
Övrigt: Evenemanget är kostnadsfritt. Hjälp oss gärna med att sprida inbjudan vidare till berörda i din organisation!

Kontakt

Har du någon ytterligare fråga som berör själva eventet, kontakta:
Johan Fridh, kommunikatör Trafikverket: E-post
Jenny Nyström, kommunikatör Trafikverket: E-post