Samrådsmöte kapacitetsplan Alingsås–Olskroken

Den 19 juni presenterar Trafikverket kapacitetsplan för Alingsås–Olskroken som kommer att gälla under Tågplan 2025. Välkommen att delta!

Välkomna till ett möte där Trafikverket presenterar kapacitetsplan för Alingsås–Olskroken som kommer att gälla under Tågplan 2025.

Upprustning av kontaktledningsanläggningen utförs samtidigt som projektet vändspår Lerum bygger nya spår vilket kommer ge enkelspårsdrifter och totalavstängningar vilket kommer medföra begränsad framkomlighet under hela tågplanen.

Om kapacitetsplaner

Kapacitetsbegränsningar med stor trafikpåverkan uppkommer på de delar av järnvägsnätet där efterfrågan på tåglägen är högre än den tillgängliga kapaciteten, och ansökningar om tåglägen kan då inte tillgodoses fullt ut.

På banor med kapacitetsrestriktioner tar Trafikverket fram förutsättningarna för den tågtrafik som är möjlig att leverera med god transportkvalitet.

För att kunna utnyttja kapaciteten effektivt upprättar Trafikverket en kapacitetsplan i enlighet med SERA bilaga VII för maximalt kapacitetsutnyttjande på berörda områden och sträckor.

Mer information om evenemanget

Plats: Göteborg, Vikingsgatan 2–4. Det är även möjligt att delta via Skype.
Datum och tid: Måndagen den 19 juni klockan 10:00–12:00.
Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan.