Avslutskonferens för delprojekt Fr8RAIL IV inom EUs järnvägsforskningsprogram Shift2Rail 15 juni

Fr8RAIL formerades under Shift2Rails godsprogram och har varit inriktat på att förbättra effektiviteten, hållbarheten och säkerheten för godstransporter på järnväg i Europa.

Under evenemanget presenteras resultaten av genomförd forskning. Läs mer om evenemanget via nedanstående program där även länk till anmälan finns. Mötet är på engelska. Välkommen!

Mer information

Datum och tid: 15 juni, klockan 9.30–15.30.
Plats: Online och fysiskt i Frankfurt am Main.
Språk: Engelska.