Regionala leverantörsdagar 2023, november–december

Välkommen till 2023 års regionala leverantörsdagar. Som vanligt genomförs de i många städer runt om i landet och vi hoppas att någon ska passa just dig.

Årets upplägg fokuserar på samtalet. Tillsammans vill vi presentera vilka kommande affärer vi har de närmaste åren och vilka olika utmaningar de innebär.

Vi träffas en halvdag då vi hoppas kunna intressera just ditt företag för våra olika affärsmöjligheter och att detta kan leda till ett framtida samarbete.

Nedan hittar du information om vilka specifika projekt du möter under dagarna.

Deltagande projekt Regionala leverantörsdagar 2023

Investering

Spårbyte Gällivare-Råtsi (etapp 1, delen Gällivare-Harrå)
Liukatijokki dubbeltrumma halvsulning (BH direktavrop)
Projektering spårbyte Gällivare-Råtsi (etapp 2, delen Harrå-Råtsi)
Sävastklinten – Boden C – Boden S kontaktledningsupprustning
So Polcirkeln Kontaktlednings- och hjälpkraftsupprustning
Förlängning Harrträsk DPL – projektering
Förlängning Nuortikon DPL – projektering
Förlängning Näsberg DPL – projektering
Stambanan genom övre Norrland, järnvägsåtgärder i Sävast
Satsningar i Sävast för att öka kapaciteten på Malmbanan
Sävastklinten, ny spåranslutning till Svartbyns industriområde
(Bräcke)-(Vännäs) kontaktledningsupprustning inkl AT och trefas 20 kV hjälpkraft
Laduberg- & Bergträsktunnlarna, Montering frostskyddsisolering och bergförstärkning
Hällnäs, förlängning uppställningsspår
Väg 841, Kivijärvi-Korpilombolo, bärighetsåtgärder
AC855 Klemensboda-Brutorp
Furunäs – V Rödupp Vägplan och bygghandling
Väg 923/925, Svanabyn–Lavsjö, bärighetsåtgärder
Väg 99, ny bro över Torne älv vid Autio
Vandringshinder Åby-, Pite- och Luleälv
Vattenlevande djur AC/BD
Faunapassage Kroken-Rånkölen
Vandringshinder Malå
E4 Viltpassage Håknäskälen
E10 Trafiksäkerhetsåtgärder Katterjåkk
E4 Rastplats Luleå
Väg 523, Stöcke, gång- och cykelväg
E4 förbi Skellefteå, vägplan
Faunabro Rånekölen, vägplan
Katterjåkk TS, vägplan
Faunabro Håknäs, vägplan
Cykelstråk Norrfors-Vindelälven, vägplan
E10, Morjärv–Västra Svartbyn, mötesfri väg

Planering

Projekt Funktionell Gestaltning samt Standardisering av broar

Stora projekt

Norrbotniabanan

Underhåll

Presentation av helhetsbild för väg samt järnväg

Investering

Spårbyte Gällivare-Råtsi (etapp 1, delen Gällivare-Harrå)
Liukatijokki dubbeltrumma halvsulning (BH direktavrop)
Projektering spårbyte Gällivare-Råtsi (etapp 2, delen Harrå-Råtsi)
Sävastklinten – Boden C – Boden S kontaktledningsupprustning
So Polcirkeln Kontaktlednings- och hjälpkraftsupprustning
Förlängning Harrträsk DPL – projektering
Förlängning Nuortikon DPL – projektering
Förlängning Näsberg DPL – projektering
SgöN Sävastnäs ny mötesstation, Stambanan genom övre Norrland, järnvägsåtgärder i Sävast - www.trafikverket.se
SgöN Sävastklinten-Sävast partiellt dubbelspår, Satsningar i Sävast för att öka kapaciteten på Malmbanan - www.trafikverket.se
Sävastklinten, ny spåranslutning till Svartbyns industriområde
(Bräcke)-(Vännäs) kontaktledningsupprustning inkl AT och trefas 20 kV hjälpkraft
Laduberg- & Bergträsktunnlarna, Montering frostskyddsisolering och bergförstärkning
Hällnäs, förlängning uppställningsspår
BD841 Kivijärvi-Korpilombolo, Väg 841, Kivijärvi-Korpilombolo, bärighetsåtgärder - www.trafikverket.se
AC855 Klemensboda-Brutorp
Furunäs – V Rödupp Vägplan och bygghandling
Väg 923/925, Svanabyn-Lavsjö, bärighetsåtgärder, Väg 923/925, Svanabyn–Lavsjö, bärighetsåtgärder - www.trafikverket.se
Bro över Torne älv o Autio, Väg 99, ny bro över Torne älv vid Autio - www.trafikverket.se
Vandringshinder Åby-, Pite- och Luleälv
Vattenlevande djur AC/BD
Faunapassage Kroken-Rånkölen
Vandringshinder Malå
E4 Viltpassage Håknäskälen
E10 Trafiksäkerhetsåtgärder Katterjåkk
E4 Rastplats Luleå
GC Stöcke till Bygdegård, Väg 523, Stöcke, gång- och cykelväg - www.trafikverket.se
E4 förbi Skellefteå, vägplan
Faunabro Rånekölen, vägplan
Katterjåkk TS, vägplan
Faunabro Håknäs, vägplan
Cykelstråk Norrfors-Vindelälven, vägplan
E4 Morjäv för svartbyn, E10, Morjärv–Västra Svartbyn, mötesfri väg - www.trafikverket.se

Planering

Projekt Funktionell Gestaltning samt Standardisering av broar

Stora projekt

Norrbotniabanan, www.norrbotniabanan.se

Underhåll

Presentation av helhetsbild för väg samt järnväg

Inköp och Logistik

Presenterar inköpstidsplanen och tar emot generella frågor kring inköp
Sociala krav 

Investering

Hjärnarp-Munka Ljungby
Faunapassage Södra stambanan
Lv 108 genom Svedala
E22 Ideon
Väg 100 Vellinge - Höllviken (tre delprojekt)
RV27 Förbi Bor
Rv 11 Vasaholm
Vallåkra Gantofta, ny plattform
Båstad vändspår

Planering

Projekt Funktionell Gestaltning samt Standardisering av broar

Stora projekt

Maria-Helsingborg, lokaliseringsutredning
Byarum – Tenhult, järnvägsplan

Underhåll

Basunderhåll järnväg Södra Stambanan 2, del 1 och del 2

Inköp och Logistik

Presenterar inköpstidsplanen och tar emot generella frågor kring inköp
Sociala krav
Leverantörens förstaval

Investering

Inklädnad av Lundbytunneln samt E45.01 Järnvågen - överdäckning av Götatunnelns utlopp samt avluftningstorn
Väg 49, Axvall–Varnhem, mötesfri landsväg
Väg 49 Skövde-Igelstorp, Väg 49, Skövde–Igelstorp, mötesfri väg - www.trafikverket.se 
Väg 62 delen Norra Sanna – Dyvelsten
E6 Gårda ITS
Väg 41, Sundholmen–Björketorp, mötesfri väg - www.trafikverket.se
Norge-Vängerbanan, vändspår i Älvängen (JVA1805)
Uddevalla–Strömstad, kontaktledningsupprustning och höjning av plattform 2a3a i Uddevalla
GC - Gång och cykelvägar
Förbigångsspår på Västra Stambanan
Upprustning Almedal-Borås

Planering

Planeringsunderlag - Utredningar, åtgärdsvalsstudier, trafikanalyser, trafikprognoser
Projekt Funktionell Gestaltning samt Standardisering av broar

Stora projekt

E20 förbi Mariestad etapp 2, Muggebo-Tjos
Slussarna i Trollhätte kanal
Pilekrogen
Delprojekt Vasastan
Delprojekt Stora Hamnkanalen
E6.21 Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan och Brunnsbo station
Delprojekt Installationsentreprenad Haga
ERTMS förberedande - Infra tele
Resursupphandlingar Västlänken
Program Byarum-Tenhult

Underhåll

Presentation av helhetsbild för väg, infrasystem, byggnadsverk samt järnväg

Inköp och Logistik

Presenterar inköpstidsplanen och tar emot generella frågor kring inköp och sociala krav

Investering

E45 Sveg, Rengsjön–Älvros, trafiksäkerhetsåtgärder
E4, Kongberget–Gnarp, mötesfri väg i Nordanstigs kommun
E14 2+1 Ånge-Bräcke
Väg 1012, bro i Oxberg
Väg 875, Sundborn, ny gång- och cykelväg
E16 viltpassager
Väg 66, Fagersta–Smedjebacken, mötesfri väg
Väg 751, Jakobs–Duvåker–Myckelby, riskreducerande åtgärder
Storsäter – Grövlan
Väg 635 Tolsbo-Tunet, trafiksäkerhetshöjande åtgärder
v 272 Ockelbo-Säbyggeby, GC-väg
V76 Sprängersleden Hemlingby
Hastighetshöjande åtgärder, ökad säkerhet och kapacitet på järnväg mellan Falun och Borlänge
Hastighetshöjande åtgärder, ökad säkerhet och kapacitet på järnväg mellan Falun och Borlänge
Spårbyte Silverhöjdspåret
Spårbyte Ludvika-Ulvshyttan
Godsstråket Avesta Krylbo-Dalslund, dubbelspår
Växelbyte Jularbo
Växelbyte Fors
Växelbyte Hästbo
Mötesspårsförlängning Morshyttan
GC-port Mora
ESIL Nedansjö/Fränsta inkl slipersbyte Nedansjö - Vattjom och ombyggnad kontaktledningsanläggning Nedansjö - Fränsta
Pilgrimstad Landsbygdsanpassning plattformar/ESIK
Österås spårväxelbyte
Utbyte manöversystem siemens S5 till S7

Planering

Projekt Funktionell Gestaltning samt Standardisering av broar
Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) och andra utredningar

Stora projekt

Program Sundsvall
Gävle-Kringlan
Program ERTMS – Opto 2.0

Underhåll

Presentation av helhetsbild för väg, beläggning, infrasystem och byggnadsverk samt järnväg

Arbetsförmedlingen

Galaxen - samarbetet mellan Trafikverket och Arbetsförmedlingen om att få in fler praktikanter

Gävle kommun

Etablering av verksamhetsområde i Tolvforsskogen – Gävle kommun (gavle.se) 
(Upphandling projektering/förprojektering 2024/2025)
Gävle Västra – ny tågstation vid Gävle sjukhus med kringliggande stadsutveckling – Gävle kommun (gavle.se)
(Upphandling projektering/förprojektering 2024/2025)
Gavlehov – Gävle kommun  (Upphandling projektering 2023/2024 entreprenad 2024)
Kungsbäck – Gävle kommun (gavle.se) (Upphandling projektering 2024)
Magasinsområdet (Upphandling entreprenad 2024/2025)
Kajombyggnad utmed S. Strandg. Rådmansbron-Murénbron (Upphandling projektering och entreprenad 2024/2025) 

Region Gävleborg

Hus 60, Gävle sjukhus – tillbyggnad av entréhuset inklusive helikopterplatta (pågående produktion)
Hus 29, Gävle sjukhus – tillbyggnad av akuten, projektering pågår
Hus 62, Gävle sjukhus – ny vårdbyggnad
Västerberg folkhögskola – kommande upphandlingar av ombyggnationer
Fyrklövern – ny vårdbyggnad på Södertull

Inköp och Logistik

Inköp, Varor och Tjänster
Upphandlingssystem, Kommers och TransQ
Leverantörens första val
Trafikverket inför krav på digital rapportering av miljödata

Investering

Väg 77 Etapp 1 Länsgräns-Eknäs (Produktion)
Väg 56, Sala-Heby, mötesfri väg (Produktion)
Inför spårbyte - Tillberga-Ålsäng (Produktion)
Tillberga-Ålsäng, Eskilstuna - Kolbäck spår och växelbyte (Produktion)
Väg 1148, Gång- och cykelväg Nysättra (Bygghandling)
Ktl-upprustning Grillby-Enköping Uppspår 6 km (Produktion)
E-Län Väg 35, Åtvidaberg - Linköping, Etapp Rösten–Sandtorpet, mötesfri väg (Produktion)
E-Län Lv 757 Ny infart/Förbifart Linghem (Produktion)
Högsjö västra förbigångsspår och Katrineholm förbigångsspår
Väg 55, Örsundsbro-Kvarnbolund, mötesfri väg (Bygghandling)
Väg 55, Enköping – Litslena, mötesfri väg (Bygghandling)
Grundvattenskyddsåtgärder - Väg 522
Väg 576, Malmsjöåsen (Bygghandling)
Cst, Stockholm Central - Tomteboda (Systemhandling, Bygghandling, Produktion)
Program E18 – Brobreddning av befintlig bro över E18, Trafikplats Hjulsta

Planering

Projekt Funktionell Gestaltning samt Standardisering av broar
ÅVS, Åtgärdsvalsstudier

Stora projekt

Förbifart Stockholm
Tvärförbindelse Södertörn
ERTMS
Fyra spår Uppsala
Ostlänken
E20 Förbi Mariestad etapp 2
Hallsberg-Degerön

Underhåll

Presentation av helhetsbild för väg, infrasystem, byggnadsverk samt järnväg
Utbyte och reparation av övergångskonstruktioner, Essingeleden
Förstärkning tvärbalkar/huvudbalkar, Karlbergsbroarna 2024, Essingeleden, Bro 2-2045-1-3
Brovakt och manöver
Flemingsberg-Järna

 

Regionala leverantörsdagar 2023 – datum och orter

Luleå 13 november kl. 08.30-11.30, Kulturens Hus

Umeå 14 november kl. 08.30-11.30, First Hotel Dragonen

Malmö 17 november kl. 08.30-11.30, Best Western Malmö Arena Hotel

Göteborg 24 november kl. 08.30-11.30, Radisson Blue, Scandinavian Hotel

Gävle 28 november kl. 08.30-11.30, Monitor ERP Arena

Stockholm 1 december kl. 08.30-11.30, Quality Hotel Globe

Länk till anmälan hittar du nedan!