Vegetationshantering längs järnvägen – In2 Track3

Webbinariet handlar om utmaningarna kopplade till vegetationsskötsel längs järnvägen och hur man kan hantera dessa. Ett flertal experter deltar och ger sitt perspektiv på området.

Mötet har ambitionen att bidra till att föra infrastrukturförvaltare närmare en ömsesidig vision om vegetationsskötsel samt att underlätta och möjliggöra upphandling av rätt typ av kemikalier för hantering av vegetation och verktyg för att minimera deras användning. Pernilla Edlund, Trafikverkets koordinator för In2Track3 inleder mötet.

Arbetet är en del av projekt In2Track som ingår i EU:s järnvägsforskningsprogram Europe’s Rail, tidigare Shift2Rail. Trafikverket har en central roll i projektet och deltar för att utveckla lösningar för att optimera befintlig järnvägsinfrastruktur med fokus på spår, spårväxlar, broar och tunnlar.

Välkomna!

EU-Rail lansering logga_180.png

EU_Flaggan_.png


Mer information

Datum och tid: 14 juni, kl. 14.00 – 15.00
Plats: Online
Anmälan: Anmäl dig via länken nedan.
Övrigt: Webbinariet hålls på engelska