KAJT Vårseminarium 15 maj

Välkommen till ett öppet seminarium med branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken (KAJT), där vi informerar om aktuella projekt och framtida satsningar inom området.

Branschprogrammet  KAJT syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet är att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster. Branschprogrammet bidrar till att utifrån infrastrukturella förutsättningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept, verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.

12:30 KAJT:s betydelse, utveckling och framsteg.
Susanne Skovgaard, Trafikverket, Martin Joborn, RISE och Linköpings universitet.

12:50 Trafikverkets foi behov KAJT och aktuella frågeställningar TTT.
Magnus Wahlborg, Soli Liu-Viking, Trafikverket.

13:05 Simulation-assisted machine learning for yard departure prediction: a benchmarking study between European and North American contexts.
Niloofar Minbashi, KTH.

13:30 Train Dispatcher Shift Scheduling.
Rabii Zahir, Linköpings universitet.

13:50 Paus.

14:10 Koordinera banarbeten för minskad trafikpåverkan – verktyg och resultat från fallstudie.
Tomas Lidén, VTI, Johan Engsfeldt, Trafikverket.

14:30 Trackwork Schedule Instability in Sweden.
Daria Ivina, Lunds universitet.

14:50 Paus.

15:10 Problem och möjligheter kopplat till förarbeteende – igår, idag och imorgon.
Tomas Rosberg, VTI.

15:30 Forskningsbehov inom C-DAS-området.
Martin Joborn, RISE.

15:50 Avslut
Johanna Dillén, Trafikverket.

 

Mer information om seminariet

Datum och tid: Den 15 maj 2023 kl.12.30 – 15:55 (Sista anmälningsdatum: 2 maj.)
Plats: Pylonen, Trafikverket, Borlänge. eminariet genomförs som ett hybridevent och det är möjligt att medverka online.
Anmälan: Anmäl din medverkan genom att beställa en biljett via länken nedan Deltagandet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdatum: 2 maj.KAJT-loggor-band.png