Välkommen till Excellensområdesdagarna 24 oktober 2023

Trafikverket och Linköpings Universitet bjuder in till Excellensområdes-konferens för att sprida information om intressant och relevant forskning samt hur den kopplar till Excellens järnväg.

Trafikverket, våra forskningsaktörer och Järnvägens Branschsamverkan (JBS) har i dialog definierat tio områden som är viktiga för järnvägsbranschens fortsatta utveckling. Arbetet har samlats i ett program som pågår 2021–2030. De nationella excellensområdena omfattar stora delar av järnvägssystemet och inom respektive område prioriteras den kunskapsuppbyggnad som ger störst bidrag och effekt för tillgänglighet i ett hållbart samhälle.

Ambitionen är att ha en världsledande expertis inom dessa områden. Samtidigt stöds indirekt utbildning och kompetensförsörjning inom järnvägsbranschen. Programmet deltar i och samverkar även med EU:s program för järnvägsforskning, Europe´s Rail 2022–2031.

Programmet har verkat i tre år och vid resultatkonferensen presenteras resultat från forskningen inom Excellens järnväg från de tio olika excellensområdena.

Mer information

Datum och tid:  24 Oktober, kl 13.00, resultatkonferensen är öppen för alla intresserade.
25 Oktober: För aktiva inom Excellensområden vid trafikverket och akademi.
Plats: Linköpings universitet, Campus Norrköping.