Trafikverkets IT-leverantörsdag 28 november 2023

Digitaliseringen i samhället går snabbt och så även inom Trafikverket. Nu berättar vi mer om vad som sker inom myndigheten samt vilka utmaningar som följer med det genom att bjuda in till en leverantörsdag med fokus på IT och telekom.

Program

Vi börjar med frukost och mingel, därefter inleds dagen av Inköpsdirektör Daniel Ljunglund tillsammans med IT-direktör Niclas Lamberg.

Under dagen kommer ni att få ta del av flera intressanta ämnen och delta i diskussioner tillsammans med Trafikverket och branschkollegor!

 • Sveriges Digitala Framtid: Kan Trafikverkets digitala omställning öppna dörrar för IT-leverantörer?
  För att lyckas behövs innovativa lösningar och ökad samverkan inom transportsystemet. Vad ställer den här omställningen för krav på oss framåt och vilka möjligheter finns?

 • Förflyttningen mot en modern IT-miljö 
  Beskrivning av arbetet med den framtida målbilden, utvecklade arbetssätt samt den nya avdelningen Teknik och arkitekturstyrning. Vad innebär denna förflyttning?

 • IT Säkerhet -Ökade regulatoriska krav och omvärldsfaktorer påverkar oss alla
  Vilka krav ställs på Trafikverket och hur säkrar vi hela kedjan?

 • Trafikverket och molntjänster – Hur funkar det?
  Hur hanterar och balanserar Trafikverket informationssäkerhetskrav och andra lagkrav vid anskaffning av IT-system och tjänster?

 • Rakel generation 2
  En framtida robust och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

 • Trafikverket Labs - En innovationsplattform
  En labbmiljö för att utforska framtidens teknik och väcka nyfikenhet på digitaliseringens möjligheter. Här utvecklar vi prototyper, testar VR, MR, AI, spelmotorer och mer därtill.

Datum och tid

Tisdag 28 november 
Tid: 08:30-16:30
Plats: Klara Konferens & Happynings, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

På grund av begränsat antal platser har vi möjlighet att ta emot max två personer per företag.

Trafikverkets A- och B-leverantörer inom IT garanteras plats, för övriga gäller först till kvarn.