Seminarium om ny handbok för trafikstrategiskt arbete, 26 januari 2023

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Trafikverket samt Boverket bjuder in till ett webbseminarium om Handbok för trafikstrategiskt arbete – Tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Handboken är framtagen av Trafikverket i samverkan med SKR och Boverket.

Datum: 26 januari 2023
Tid: 13.00 – 15.00
Plats: Digitalt
Kostnad: Kostnadsfritt, ingen anmälan behövs.

Syftet med Handbok för trafikstrategiskt arbete är att sätta transportsystemet i sitt sammanhang och sammanlänka olika områden inom samhällsplaneringen. Genom handboken erbjuds ett stöd i utformningen av transportsystemet så att det bidrar till samhällets utveckling samt en god och hållbar livsmiljö.

Målgrupper för seminariet

Trafikplanerare, samhällsplanerare, planarkitekter och förtroendevalda inom såväl kommuner som regioner men även statliga myndigheter, till exempel länsstyrelserna och Trafikverket, samt organisationer som samverkar med kommunerna kring trafikfrågor.

Handbok för trafikstrategiskt arbete -Tillgänglighet i ett hållbart samhälle (pdf)

Program och länk till seminariet (Zoom) finns på SKR:s webbplats, se länk nedan.