Grönt ljus 2030 - resultatkonferens för klimatmålen, 26 oktober

För femte året i rad samlar vi transportsektorn för att närma oss transportsektorns klimatmål för 2030. Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och i år har vi fossilfria drivmedel som tema.

Från vår studio bjuder vi på samtal mellan olika aktörer inom produktion, leverans, distribution och användning av fossilfria drivmedel samt transportköparnas perspektiv.

 

Program

Direktsändningen startar 13.00.

 • Dagens programledare Sven Hunhammar och Sofia Lindahl, Trafikverket, inleder.
 • Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana hälsar välkommen.
 • Därefter följer en hälsning från infrastrukturminister Andreas Carlsson
 • Var står vi nu i förhållande till klimatmålen? Helen Lindblom, Trafikverket
 • EU policy framework for the promotion of renewable and low carbon fuels. Bernd Kuepker, EU COM, The Directorate-General for Energy

Efter en kort paus fortsätter vi med enskilda presentationer och ett panelsamtal

 • Från fossilt till fossilfritt. Jessica Alenius, Drivkraft Sverige
 • Att investera sig bort från det fossila – Preems omställning mot klimatneutralitet. Mattias Backmark, Preem
 • Omställning av sjöfarten med grönt elektrobränsle. Caroline Båth Halldén, Liquid Wind
 • Fler transporter kräver mångfald av drivmedel. Tina Thorsell, Transportföretagen

Panelsamtal - hur kan fossilfria drivmedel bidra till klimatmålen?

Medverkande: Jessica Alenius, Drivkraft Sverige, Mattias Backmark, Preem, Caroline Båth Halldén, Liquid Wind och Tina Thorsell, Transportföretagen.

Anmälan är stängd

När: Torsdag 26 oktober, klockan 13.00 – 15.00.
Hur: Digital direktsänd konferens med möjlighet att interagera med andra deltagare och talare.
Programledare: Sven Hunhammar och Sofia Lindahl, Trafikverket
Sociala kanaler: #Gröntljus2030

Om klimatmålen och fossilfria drivmedel

Vägtrafiken står för över 90 procent av utsläppen från inrikes transporter och minskningen inom vägtrafiken är därför avgörande för att nå klimatmålen 2030 och 2045. Utsläppen år 2022 var drygt 30 procent lägre än 2010. Det innebär att det kvarstår en betydande sänkning fram till 2030 för att klara målet, 70 procents minskning, jämfört med 2010. Utsläppsminskningar kan ske genom:

 • minskad trafik med förbränningsmotordrivna fordon
 • ökad andel förnybara drivmedel
 • energieffektivisering inklusive ökad andel nollutsläppsfordon (el och vätgas).

För att nå klimatmålen kan dessa tre åtgärdsområden kombineras på olika sätt. Bidraget från olika åtgärdsområden beror på olika omvärldsförutsättningar, exempelvis teknikutveckling, kostnadsutveckling och politisk inriktning genom styrmedel. Scenarier över möjlig utveckling presenteras vid resultatredovisningen.