Automationsdagen 16–17 november 2023

Årets tema är ”Samarbete människa och automation”. Under två dagar bjuds det på samtal och kunskapsdelning kring automationslösningar för luftfart med fokus på flygtrafikledning och luftrum.

Under konferensen möter du forskare från Linköpings universitet, Sjöfartsverket, Trafikverket och LFV som berättar om utvalda projekt.

Målsättningen är att med gemensamma krafter öka kostnadseffektiviteten och bygga kunskap om de risker inom ny teknik där samspelet människa – automation är en kritisk framgångsfaktor. Det ska i sin tur bidra till såväl ökad kapacitet och tillgänglighet som en minskad klimatpåverkan.

Mer information

Datum och tid: torsdag den 16 november 10.00–16.00 samt fredag den 17 november, 09.00–12.30.
Plats: Kista Science City, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista
Anmälan och program: Läs mer och anmäl dig via länken nedan.