Hur kan gränsöverskridande planering av transportinfrastrukturen stärkas i Norden? 20 juni

Välkommen till slutseminarium för FOI-projektet att analysera förutsättningar, hinder och möjligheter för gränsöverskridande transportinfrastrukturplanering i Norden, genomfört av Nordregio.

De nordiska länderna är i hög grad integrerade. Ändå upplever vi svårigheter då vi ska planera för transportinfrastrukturen över våra gränser. Trafikverket har därför uppdragit till Nordregio att analysera förutsättningar, hinder och möjligheter för gränsöverskridande transportinfrastrukturplanering i Norden i ett nyligen avslutat FOI-projekt.

Vid seminariet kommer Anna Lundgren, projektledare för studien vid Nordregio att presentera Nordregios rapport. Iakttagelser, analyser och utvecklingsmöjligheter redovisas.

Därefter diskuteras slutsatserna av en expertpanel. I panelen ingår:

  • Stefan Engdahl, Planeringsdirektör, Trafikverket
  • Maria Öberg, Strategisk planerare, Trafikverket
  • Maria Stockhaus, riksdagsledamot, ledamot av Trafikutskottet och Nordiska rådets svenska delegation

Björn Hasselgren, Trafikverket, modererar.

Datum: 20 juni 14.30 – 15.30
Plats: Digitalt via Skype
Anmälan: Anmäl dig nedan, senast 20 juni 14.30 Du får bekräftelse och länk till seminariet i samband med anmälan.

Välkommen!