Frågestund om Trafikverkets forskning och innovation inom luftfart 24 februari

Välkommen till en öppen frågestund om Trafikverkets forskning och innovation inom luftfart den 24 februari.

En kort information om Trafikverkets forskning och innovation inom luftfart kommer att ges vid tillfället och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Frågestunden vänder sig i första hand till dig som är verksam vid universitet, högskola, institut, företag med flera och som är intresserad av att söka medel till forsknings- och innovationsprojekt inom luftfartsområdet.

Mer information

Datum och tid: Fredag 24 februari kl. 10.00-11.30
Plats: Skype-möte Anslut till Skype-mötet.

Anmälan till frågestunden är stängd.