Nordiskt perspektiv på framtidens järnvägsfrakt – 22 mars

Ett evenemang för information och diskussion om innovationerna inom godstransportområdet på järnväg som utvecklats inom Europe´s Rail.Ämnen som tas upp är Digitala automatkoppel (DAC),Intelligent Video Gate (IVG), självkörande vagn och bangårdsautomation.

För att maximera det fysiska evenemanget bjuder vi först in dig att delta i ett informativt digitalt möte den 22 mars i syfte att föra alla till samma kunskapsnivå.

En vecka efter det, den 30-31 mars, välkomnar vi dig till Lindholmen i Göteborg för en lunch-till-lunch workshop.

Workshopen kommer att vara ett interaktivt evenemang där vi diskuterar de ämnen som presenteras den 22 mars på det digitala mötet. Vårt mål är att föra alla till samma kunskapsnivå, lyfta åsikterna samt att stärka nätverken för de nordiska järnvägsaktörerna.

Här ges en möjlighet att påverka framtida standard för  järnvägsfrakt i Europa och vi välkomnar alla inblandade aktörer att bidra.

Evenemanget arrangeras av Trafikverket och Rail Sweden, som är Lindholmen Science Parks plattform för järnvägsforskning med godstrafiken i fokus. 


Mer information

Digitalt: Förberedande onlinesession 22 mars kl.  8.30–10.30
Fysisk workshop: 30 mars kl 13.00 tom 31 mars kl 12.00 genomförs en worskshop i Göteborg.
Anmälan och program: Du hittar mer information och anmälan hos Trafikverkets samarbetspartner Lindholmen Science Park – Rail Sweden, se länk nedan.
Övrigt: Båda evenemangen kommer att hållas på engelska för att omfatta alla nordiska aktörer.