Digitalisering av vägtransportsystemet 7 november 2023

Den 7 november genomfördes två evenemang om digitaliseringen av transportsystemet, den årliga intelligenta transportsystem (ITS) -konferensen följd av resultatkonferensen för "Färdplan - digitaliserat vägtransportsystem".

Det offentligas engagemang är nödvändigt för innovationer inom vår bransch. Du, som dagligen arbetar med medborgare och näringsliv, spelar en avgörande roll.

ITS-konferensen, ekosystem för ett uppkopplat vägtransportsystem

Årets tema var "Ekosystem för ett uppkopplat vägtransportsystem”. Under konferensen fördjupade vi oss i systemet för uppkopplade tjänster och hur vi interagerar med varandra. Vi utforskade vilka aktörer som är involverade och vilka roller de spelar. Vi diskuterade även hur vi kan skapa affärsmodeller som är gynnsamma för alla parter och hur vi kan säkerställa att pilotprojekt skalas upp.

Det finns många utmaningar som vi kan lösa tillsammans för att nå målet om ett digitaliserat och uppkopplat vägtransportsystem som kommer till nytta för såväl trafikanter, resenärer som näringsliv. Det behövs mod för att demonstrera näringslivets tekniklösningar på allmänna vägar och inte bara stanna vid demonstrationen, utan också bidrar till att ändra regelverk, justera upphandlingskrav och till och med arbeta för lagförändringar.

Programledare: Pontus Gruhs, Trafikverket

09:00 Inledning

09:05 Uppkopplade trafikanter och fordon – ekosystem, roller och affärsmodeller
Petter Åsman, Trafikverket

09:15 Datafiering - den första dominobrickan i ett skört system
Petter Falk, Karlstads universitet

09:30 EVA – Emergency Vehicle Approaching
Kajsa Weibull, VTI och Linköpings Universitet och Peter Smeds, Trafikverket

09:40 Uppkopplade vägytemätningar (Digital Sommar)
 Anders Asp, Trafikverket

09:55 PAUS 10 minuter

10:05 NorthStar: Telias satsning på framtidens digitala motorvägar
 Magnus Leonhardt, Telia Sweden

10:20 Skellefteå Public Mobility - hur kan vi växa mycket, snabbt och samtidigt hållbart?
Marie Larsson, Skellefteå Buss

10:35 Delad mikromobilitet – från förbudsobjekt till transportstrategisk möjliggörare
Markus Aarflot, Göteborgs stad

10:45 Att lägga pusslet – reflektion och framtidspaning för ett uppkopplat vägtransportsystem
Petter Åsman, Trafikverket och Maria Krafft, Trafikverket

10:55 Avslutning

11:00 Tack för idag!

 

Här kan du se konferensen i efterhand

Syntolkad version (Youtube)


Resultatkonferens för Färdplan - digitaliserat vägtransportsystem

Trafikverket vill medverka till att realisera nyttor som digitaliseringen kan medföra. Som en del i detta genomförde vi en resultatkonferens för färdplanen. Vi lyfte upp exempel på aktiviteter och åtgärder som genomförts och vilka lärdomar det medfört. Vi delade med oss av hur vi som myndighet arbetar med förutsättningar som påverkar utvecklingen och där vi tillsammans behöver stärka förmågan.

Vi pratade också om hur man kan arbeta systematiskt med digitalisering och hoppas att det inspirerade till att ​vara med och bidra till att digitaliseringens möjligheter snabbare kommer till nytta inom vägtransportsystemet.

Läs mer om färdplanen nedan. 

Programledare: Johannes Berg och Louise Olsson

13:00 Inledning

13:05 Åtgärdsförslag

 • Multimodala resor och transporter
  Jonna Bäckström och Catrin Wallinder
 • Datadrivet planeringsunderlag
  Magnus Palm
 • Anläggningens tillstånd
  Björn Eklund
 • Digitaliserat underhåll och byggande av väginfrastruktur
  Olow Svonni
 • Vägtrafikledning
  Joakim Barkman
 • Uppkoppling, geostaket och avancerade förarstödssystem
  Peter Smeds
 • Digitala trimningsåtgärder
  Sandra Bårdén

Paus

14:40 Färdplanens fokusområden
Petter Åsman, Björn Hasselgren, Britt-Marie Calles och Kenny Dolleris

15:15 Sammanfattning och framåtblick – vad händer nu?
Johannes Berg och Louise Olsson

Alla talare under konferensen är Trafikverkets medarbetare.


Här kan du se konferensen i efterhand

Syntolkad version (youtube)