Handledning för Plk-webb

Beskrivning av hur du använder Plk-webb, till exempel hur du lägger till arbetsobjekt och aktiviteter.

Plk-webb visar data för alla plankorsningar i Sverige. Trafikverket förvaltar drygt 6.000 av dessa och övriga infrastrukturförvaltare omkring 2.500. Exempel på data är skyddsalternativ, vägprofil, fotografier, planerade förändringar etc. Detta spar in resor och tid för den som behöver specifika uppgifter om en plankorsning.

Genom att skapa ett arbetsobjekt samt en eller flera aktiviteter går det att uppdatera data för en plankorsning. Tre personer med rollerna beställare, planerare respektive utförare behöver då agera.

Först när utföraren och planeraren (och i vissa fall beställaren) har klarmarkerat en aktivitet kommer datat i Plk-webb och andra it-system att uppdateras