Lupp uppföljningssystem

LUPP används för att ta fram statistik om punktlighet, störningar samt information om anläggningens tillstånd. Lupp innehåller enbart Järnvägsdata.

LUPP sammanställer trafik- och anläggningsinformation från andra källsystem i ett datalager. Detta möjliggör uppföljning av anläggningen och dess trafik utifrån ett helhetsperspektiv. Exempel på källsystem är: OPAL, Topas, Ofelia och TPS.

Anpassningar i Lupp inför T23 kopplat till MPK

Information om status på arbetet med anpassningar för resultatet av MPK och kommande förändringar finns i dokumenten "Anpassningar i Lupp till tågplan T23" med bilagor nedan under Läs mer och sök behörighet.

Behörighet för Lupp

För att få tillgång till Lupp måste du ansöka om behörighet, det finns två behörighetsnivåer:

Lupp - ordinarie behörighet

Med ordinarie behörighet har du tillgång till rapporter som kan köras med valbara sökalternativ.

Lupp - expertbehörighet

Med expertbehörighet har du möjlighet att själv dels skapa rapporter från grunden, dels redigera befintliga rapporter. Behörighet ges först efter intresseanmälan om utbildning.

Ansök om behörighet eller intresseanmälan till utbildning på blanketten, som du hittar längre ner på sidan. Fyll i blanketten och skicka den till oss. Adressen hittar du på blanketten.