Bredplogning på E4. Foto: Kerstin Ericsson

Vintersidan

Vintersidan är den applikation som används till att reglera ersättningen för vinterväghållningen mot de kontrakterade entreprenörerna. Ersättningsmodellen använder historiska mätvärden från VViS och MESAN.

Som underlag använder Vintersidan historisk väderdata från VViS och MESAN för att beräkna och reglera ersättningen för vinterväghållning mellan beställaren och den kontrakterade entreprenören. I Vintersidan går det även att beställa rapporter med väderstatistik från VViS och MESAN samt väderrapporter med historisk väderutfallsstatistik som används till upphandlingen av underhållskontrakten.

OBS! Vintersidan gäller bara för kontrakt som startade 1 september 2016 eller senare. För kontrakt med tidigare kontraktsår gäller Vinterportalen. Om du önskar mer info om Vinterportalen, kontakta förvaltningen via formuläret under "Kontakta oss".

Tillgång till Vintersidan för interna användare

För anställda på Trafikverket krävs det ingen utökad behörighet för åtkomst till Vintersidan. För rollen Projektledare, som ger åtkomst till fler funktioner, måste man vara med i behörighetsgruppen Vintersidan_Projektledare. Ange i samband med ansökan vilket/vilka områden du önskar tillgång till.

Om projektledaren använder sig av stödjande byggledare eller projektingenjörer, som har ett konsult-konto på Trafikverket, ska den personen ha samma behörighet som projektledaren.

Tillgång till Vintersidan för externa användare

Entreprenörer, och övriga externa användare, som jobbar på uppdrag på Trafikverket måste först och främst ha ett externt konto för att kunna logga in. Kontakta din uppdragsgivare på Trafikverket för att få ett externt konto.

För att en extern användare ska få tillgång till Vintersidan måste uppdragsgivaren även skicka in en ansökan via Arthur (Trafikverkets behörighetssystem) för behörighetsgruppen Vintersidan_Entreprenör. I samband med ansökan ska uppdragsgivaren ange vilket/vilka områden som entreprenören ska ha tillgång till.

Tilldelning av områden

Om uppdragsgivaren inte angett i behörighetsansökan vilket/vilka områden som användaren ska ha tillgång till, ska uppdragsgivaren skicka ett mail till förvaltningen via formuläret under Kontakta oss. Behörighetsansökningarna via Arthur måste först vara godkända. Förvaltningen hjälper då till med att lägga upp användaren i Vintersidan. Användaren kan inte utföra någon reglering av ersättningen för vinterväghållning innan hen är tilldelad något område.

Mailet ska innehålla följande information:

  • Vilket system det avser.
  • Namn och företag på den sökande.
  • Användarid (ex abcklm90).
  • Vilket eller vilka områden användaren önskar tillgång till.

Support och kontakt

Vid hjälp med verksamhetsfrågor eller tilldelning av områden – kontakta förvaltningen via formuläret under Kontakta oss.

Vid incidenter men även vid support gällande kontoansökningarna i Arthur – kontakta Användarstöd IT på telefon 010-125 10 10 eller via formuläret under Kontakta oss.