Arbetsflöde i Plk-webb

I ett arbetsobjekt samverkar beställaren, planeraren och utförarna i ett arbetsflöde.

En utförare kan inte samtidigt vara beställare eller planerare inom ett arbetsobjekt.

Beställaren och planeraren kan i vissa fall vara samma person, men observera att vissa aktivitetstyper i ett sådant arbetsobjekt då inte går att klarmarkera.

Arbetsflöde för aktiviteten slopa

 

Arbetsflöde för aktiviteten ändrat skydd

 

Arbetsflöde för aktiviteten inventering

 

Arbetsflöde för en aktivitet som inte uppdaterar data

 


Status för en aktivitet

En aktivitet har olika status beroende på var i arbetsflödet den befinner sig. En ikon förtydligar läsbarheten.

Ikon

Status

Betydelse

Ansvarig för nästa steg

    Röd ruta    

Ej planerad

Planeraren har skapat en aktivitet utan att utse utförare.

Planeraren

    Röd ruta

Ej accepterad

Utföraren har inte accepterat en tilldelad aktivitet.

Utföraren

    Gul ruta

Arbete pågår

Utföraren har accepterat aktiviteten.

Utföraren

    Blå ruta

Levererad

Utföraren har klarmarkerat aktiviteten som nu finns hos planeraren.

Planeraren

    Blå ruta

Levererad

Planeraren har klarmarkerat aktiviteten som nu finns hos beställaren.

Beställaren

    Grön ruta

Godkänd

Planeraren (i vissa fall beställaren) har klarmarkerat aktiviteten och Plk-webb kommer att uppdatera förvaltningsdata.

-

   Utropstecken 

Nekad

Utföraren skickar tillbaka en aktivitet som inte är slutförd till planeraren.

Planeraren

    Utropstecken

Underkänd

Beställaren skickar tillbaka en aktivitet till planeraren.

Planeraren

    Utropstecken

Underkänd

Planeraren skickar tillbaka en aktivet till utföraren.

Utföraren

    Utropstecken

Annullerad

Utföraren skickar tillbaka aktiviteter av typen inventering eller beslut enligt VMF till planeraren.

Aktivitetstypen inventering kan skickas tillbaka då ingen plankorsning finns på den aktuella platsen.

Aktivtetstypen beslut enligt VMF kan skickas tillbaka då beslut enligt VMF inte kan godkännas för plankorsningen.

Planeraren

    Rött kryss

Makulerad

Planeraren har beslutat att aktiviteten inte ska utföras.

-