Ofelia

Ofelia för avhjälpare – verktyg för återrapportering av utförd åtgärd och för att göra rapporter.

Ofelia för avhjälpare

I Ofelia rapporterar spårentreprenörer/felavhjälpare in de åtgärder som utförts i samband med ett, av trafikledningen, registrerat felsymptom. Avhjälparen rapporterar uppgifter om verkligt fel, orsak och utförd åtgärd samt avslutar felrapporten. Ett stöd för rapportering finns under Dokument längst ned på sidan.

Ofelia för analytiker

I Ofelia Analys är det möjligt att analysera och ta fram statistik på inmatade felrapporter. En felrapport är uppdelad i symptom, verkligt fel och dokument.

Det finns flera olika funktioner i Ofelia Analys, exempelvis:

  • Sökmöjligheter med hjälp av fördefinierade statistikrapporter eller sökningar med fria sökvillkor.
  • Olika sökbegrepp som till exempel, felutfall på bandelar, stråk eller anläggningstyper.
  • Möjligheter att överföra sökresultat till Excel för vidare utvärderingar eller presentationer i diagramform.

Analyser som informationen i Ofelia kan användas till:

  • Drift och underhåll/utbyte/uppgradering.
  • Statistik och utredningar.