Ombyggnad av plankorsning

Beskrivning och instruktion för aktiviteten ombyggnad i Plk-webb

Det är många både inom och utanför Trafikverket som har intresse av att kunna se vilka planer som finns för en viss plankorsning. När ett projekt behöver avbrytas och senare återupptas är det lättare för ny personal att se vad som redan är gjort.

När många plankorsningar ska byggas om på samma sätt kan det vara lämpligt att skapa aktiviteter av typen ombyggnad för att kunna följa upp att åtgärderna blir genomförda.

Aktivitetstypen ombyggnad består av flera aktivitetstyper, Signalteknik, Stäng för vägfordon, Väg, övrigt och Vägprofil.

Webbsida med tre fält att fylla i. Den första raden står det Aktivitet: Ombyggnad på. Till vänster om fältet finns en meny med fyra val för vilken typ av ombyggnad det gäller.
 

Ombyggnad/signalteknik består av flera aktivitetsundertyper, Hektor, Alex och Övrigt.

Webbsida med tre fält att fylla i. Den första raden står det Aktivitet: Ombyggnad Signalteknik på. Till vänster om fältet finns en meny med tre val för vilken typ av ombyggnad  /signalteknik det gäller.
 

Välj den det som passar bäst.

Aktiviteten uppdaterar inga data. Aktiviteten ska klarmarkeras av utförare och planerare för att den ska bli godkänd.