ATC-simulator

Trafikverket har tagit fram en ATC-simulator för Windows. Applikationen ersätter de befintliga ATC-simulatorer som finns och ska användas vid ATC-simulering.

ATC-simulatorn är i första hand avsedd för personer som projekterar eller granskar ATC-anläggningar.

Applikationen är baserad på Ansaldos system, hänsyn ska tas till de avvikelser som finns reglerade i TDOK 2014:0464 för Bombardiers system. Två fysiska ATC-simulatorer med båda systemen finns att tillgå hos Trafikverket, en är placerad i Stockholm och en i Borlänge.

Behörighet till applikationen erhålls via Arthur. För att använda den krävs en internetuppkoppling. ATC-simulatorn körs då online mot Trafikverkets server för att säkerställa att rätt version tillämpas.

För att använda applikationen krävs ett Trafikverkskonto och en licensnyckel. Applikationen finner du sedan när du loggar in på Min sida – externanslutning.

Applikationen är utformad som den tidigare ATC-simulatorn så att man ska känna igen sig i den nya miljön, samma funktioner och liknande användarmiljö.TDOK 2014:0464 är styrande och den framtagna guiden ska ses som ett komplement för handhavandet av ATC-simulatorn.

För att använda applikationen krävs ett externt användarkonto samt en licensnyckel. Den kod som erhålls vid starten av simulatorn mejlas till Trafikverkets kontaktperson, se under kontaktuppgifter. En inloggningskod/licensnyckel och datum returneras.

Du kan söka våra styrande och stödjande dokument och leta upp senaste version här: Styrande och stödjande dokument

Sök på dokumentnummer eller ord: TDOK 2014;0462 Krav på ATC-simulering vid projektering och TDOK 2014:0464 Användarhandbok för tester av ATC-projektering med ATC-simulator.

Guide till ATC-simulator (pdf, 602 kB)