Inventera en plankorsning

Beskrivning av hur du går tillväga när en plankorsning ska inventeras och vem som ska utföra inventeringen.

Att inventera en plankorsning innebär att uppdatera dess data. En plankorsning ska inventeras med någon av aktivitetstyperna ”Inventering - Fullständig” eller ”Inventering - Ej profil” när

  • den saknar data
  • den har felaktiga data
  • den har blivit ombyggd
  • den är nybyggd.

Välj " Inventering - Fullständig " i första hand. Vid enbart gång- cykel- och mopedtrafik räcker det med "Inventering – Ej profil".

En plankorsning ska inventeras med aktivitetstypen ”Inventering - Teknik” inför

  • ombyggnad av plankorsning, från reläteknik till digital teknik

Inventering ska utföras av ett företag som har ramavtal med Trafikverket. Se länk Ramavtal för inventering under Länkar.

Skapa en inventeringsaktivitet

Planeraren skapar inventeringsaktiviteter för de plankorsningar som ska inventeras. En aktivitet för varje plankorsning.

Välj huvudfliken "Arbetsobjekt".
Här kan du filtrera arbetsobjekten på egenskaper för att hitta det arbetsobjekt du söker.

Skärmdump av Plk-webb, visar tre flikar. Den tredje heter Arbetsobjekt och är inzoomad. På sidan för arbetsobjekt finns på första raden en meny som heter
 

Välj sökparameter och det värde du vill söka på. Sedan klickar du på ”sök”. Klicka sedan på arbetsobjektets namn.

Skärmdump från Plk-webbs sida för Arbetsobjekt. Bilden demonstrerar sök-funktionen som är en grön knapp med vit text under fälten för egenskaper.
 

I arbetsobjektet finns en rubrik som heter "Lägg till aktiviteter".

 

Skriv in ID-nummer, bandel eller kommun (vid den röda pilen) och klicka på "Sök" för att få fram den aktuella plankorsningen.

Skärmdump för Plk-webbsida för arbetsobjekt. Knappen
 

Nu får du upp en lista av plankorsningar enligt din sökning.
Rödmarkerade plankorsningar har redan aktiviteter i arbetsobjektet.

Markera en eller flera plankorsningar. Välj "Inventering – Fullständig", "Inventering – Ej profil" eller "Inventering - Teknik". Välj utförare (kan även väljas senare) och ange planerat genomförandedatum (dock inte obligatoriskt)

Skärmdump från Plk-webb som visar ett sökresultat i en tabell. I tabellen går det att kryssa i rutor för de arbetsobjektsom man vill gå vidare med.
 

Den nya aktiviteten läggs nu till i listan av aktiviteter.

Att utföra en inventering

Planeraren utser utförare (företag som har ramavtal med Trafikverket) för varje aktivitet.
Utföraren övertar uppdraget genom att acceptera aktiviteten.

Utföraren utför inventeringen på plats och uppdaterar data i aktiviteten. För detaljerad beskrivning av inventering, se under Dokument nedan. Aktiviteten ska klarmarkeras av utförare och planerare för att den ska bli godkänd. När utförare och planerare har klarmarkerat aktiviteten kommer data i BIS och andra anslutna system att uppdateras.