Ny plankorsning

Att bygga en ny plankorsning kan vara aktuellt när andra, intilliggande plankorsningar ska slopas och ersättas av en nybyggd, säkrare plankorsning.

Syftet med aktiviteten

Aktiviteten Ny plankorsning reserverar det femsiffriga id-numret i BIS och är det allra första steget för att skapa en ny plankorsning. I aktiviteten behöver preliminära geografiska data anges så att den blivande plankorsningen kan visas på en karta. Dessa data kommer senare att skrivas över när det exakta läget är fastställt. Först då kommer plankorsningen att visas i andra it-system.

Planeraren skapar aktiviteten

Planeraren öppnar arbetsobjektet som måste vara skapat i förväg

  1. Klicka på underfliken Ny plankorsning.
  2. Det är möjligt att ange data redan här men inte obligatoriskt
  3. Klicka på Lägg till.

En aktivitet Ny plankorsning är nu skapad.

Utföraren anger data

Utföraren behöver utföra följande steg

  1. Acceptera aktiviteten
  2. Fylla i obligatoriska data
  3. Klarmarkera aktiviteten

De data som skrivs in är preliminära. De kommer att ersättas med korrekta data från BIS när plankorsningen tas i bruk.

Planeraren godkänner aktiviteten

Planeraren behöver utföra följande steg

  1. Klarmarkera aktiviteten

Plk-webb beställer ett ledigt id-nummer från BIS.

Plankorsningen visas i Plk-webb men inte i BIS

Plankorsningen kommer nu att visas i Plk-webb endast med de data som fanns när aktiviteten klarmarkerades. Plankorsningen går inte att visa i BIS.

Det blir nu möjligt att skapa aktiviteter för den nya plankorsningen, till exempel Ändrat skydd.

Plankorsningen tas i bruk

BIS kommer att visa plankorsningen när korrekta förvaltningsdata är registrerade där.

I Plk-webb kommer korrekta data från BIS att ersätta de preliminära:

  • kilometertal
  • koordinater
  • Bandel