Utreda en plankorsning

Beskrivning och instruktion för aktivitetstypen utredning i Plk-webb.

Det kan finnas olika anledningar att utreda framtida åtgärder i en plankorsning. Aktiviteten utredning ändrar inte några data för plankorsningen.

Syfte med aktiviteten

Aktiviteten utredning fungerar som en minnesnotering för framtida åtgärder och planer för en plankorsning. Det kan exempelvis handla om ett krav i en AKJ (Anläggningsspecifika krav järnväg), en del av en åtgärdsbeskrivning från Planering, en post ur en uppdragsbeskrivning i ett projekt från Investering eller en rad ur en underhållsplanering från Underhåll. Det är många både inom och utanför Trafikverket som har intresse av att kunna se vilka planer som finns för en viss plankorsning. När ett projekt behöver avbrytas och senare återupptas är det lättare för ny personal att se vad som redan är gjort.

Förutsättningar

En aktivitet måste ingå i ett arbetsobjekt. Beställaren skapar ett arbetsobjekt om detta saknas.

Om plankorsningen saknar data kan den först behöva inventeras genom att skapa en aktivitet Inventering, se under Länkar.

Skapa aktiviteter

Planeraren skapar en aktivitet utredning per plankorsning och tilldelar sedan aktiviteterna till en utförare.

Skärmdump från Plk-webb, visar hur du väljer Aktiviteten Utredning genom att klicka på pilen för rutan Aktivitet*.
 

Utföraren genomför

Utföraren ska fylla i utredningsresultatet för varje plankorsning, det vill säga välja lämplig typ av åtgärd och skriva in slutförandedatum samt eventuell övrig information.

Skrämdump från Plk-webb, visar att fältet Åtgärd* som finns till vänster i mitten på sidan ska fyllas i.
 

Utföraren kan klarmarkera aktiviteten efter att ha fyllt i all nödvändig information och klickat på "Spara".

Planeraren granskar

Planeraren granskar resultatet och klarmarkerar aktiviteten.

Utredningarna kan leda fram till nya aktiviteter, till exempel slopa eller ändrat skydd, se under Länkar.