Stänga ett arbetsobjekt

Beskrivning av hur du stänger ett arbetsobjekt i Plk-webb.

När alla aktiviteter i ett arbetsobjekt är klara, det vill säga att de har status Godkänd, Makulerad eller Annullerad, ska arbetsobjektet stängas. Stängning av arbetsobjekt sker i två steg. Först ska planeraren sätta arbetsobjektets status till "Klart för stäng". Därefter ska beställaren stänga arbetsobjektet.

Klart för stäng

Planeraren söker fram aktuellt arbetsobjekt.
Markera aktuellt arbetsobjekt och klicka på Stäng.

Skärmdump av Plk-webb
 

En popup-ruta visas. Klicka "OK".
Nu blir arbetsobjektets status ändrat till ”Klart för stäng”.

Stäng

Beställaren söker fram aktuellt arbetsobjekt.
Markera aktuellt arbetsobjekt och klicka på Stäng.
En popup-ruta visas. Klicka "OK".
Nu blir arbetsobjektets status ändrat till "Stängt".