Tillträde till järnvägens byggnader och anläggningar med tagg eller nyckel

Denna information gäller för entreprenörer och järnvägsföretag som har behov av tillträde till Trafikverkets järnvägsanläggning och behöver ansöka om passertagg eller vita och gröna nycklar.

För att få tillträde till järnvägens byggnader och anläggningar ska ett avtal om tillträde upprättas med Trafikverket, mer information om hur det görs finns nedan beroende på om avtalet rör järnvägsföretag eller entreprenörer.

När avtal om tillträde är tecknat kan ansökan om tillträde ske.

Efter godkänd ansökan skickar Trafikverket ut de objekt som behövs för tillträde till den adress som angetts i ansökan. Normal handläggningstid är cirka 10 arbetsdagar.

När ett tillträde eller avtal upphör ska objekten returneras med rekommenderad post till Trafikverket. För att få behålla utlämnade objekt krävs en ny ansökan.

Järnvägsföretag

Beställ avtal från Trafikverkets Support järnväg, se under Kontaktuppgifter

Ansökan om tillträde görs enligt mallen ”TR nyckelbeställning v1 ”, se under Dokument, och skickas till support.jarnvag@trafikverket.se.

Entreprenörer

Avtal om tillträde tecknas med Trafikverket i samband med att entreprenörskontraktet tecknas.

Endast personer som är fackkunniga och/eller instruerade av fackkunnig person får tillträde till bangårdar, driftrum för signalställverk eller kraftförsörjningsanläggningar. Andra personer får dock tillträda sådant utrymme under tillsyn av behörig personal.

För samtliga entreprenörer gäller även att de som har behov av tillträde måste registrera ett giltigt ID06 kort i Trafikverkets registreringsklient, se länk nedan.

För ansökan om tillträde används mallen “Ansökan om tillträde – VO Underhåll”, se under Dokument. Entreprenören ansvarar för att fylla i mallen och överlämnar den till ansvarig projektledare på Trafikverket. Projektledaren kontrollerar att entreprenörens personal uppfyller de krav på behov och kompetens som krävs för att få tillträde till valda utrymmen.

Besök och Ledsagning

En instruktion och en TMALL för föranmälda besök finns längre ner på sidan under rubriken ”Dokument”.