Tillträde till järnvägens byggnader och anläggningar inom järnvägen

Denna information gäller för alla externa som har behov av tillträde till Trafikverkets byggnader och anläggningar inom järnvägen.

Trafikverket byter successivt ut de befintliga låsen i järnvägsanläggningen. Det innebär att både nya elektromekaniska och gamla mekaniska nycklar används. 

Tillträdesavtal och eventuellt upplåtelseavtal

För att få tillträde till järnvägens byggnader och anläggningar ska det upprättas ett tillträdesavtal. Till järnvägens byggnader och anläggningar med elektromekaniska nycklarna måste det även finnas ett upplåtelseavtal för en organisation på nationell nivå, vilket tecknas av organisationens firmatecknare.

Objekt

Efter handläggning skickar Trafikverket ut de objekt (exempelvis nyckel, tagg och/eller stöldskyddbricka) som behövs för tillträde till den adress som angetts i ansökan. Notera att de elektromekaniska nycklarna är inaktiva fram till dess att Trafikverket har fått in en kvittens från mottagaren och godkänt en tillträdesansökan. Normal handläggningstid är cirka 10 arbetsdagar, men kan variera.

Trafikverket har rätt enligt avtal att fakturera registerhållningsavgift efter leverans av objekt.

När ett tillträde eller avtal upphör ska objekten skickas tillbaka med rekommenderad post till Trafikverket. För att få behålla utlämnade objekt måste en ny ansökan skickas in och godkännas av Trafikverket.

Ytterligare beskrivning finns i Steg för steg under Dokument.

ID06 krävs för tillträde

Alla som har behov av tillträde till järnvägsanläggningen måste registrera giltigt ID06-kort i Trafikverkets registreringsklient, se länk nedan. Identifiera dig med mobilt bank-id och följ instruktionerna. Om du saknar mobilt bank-id kan du få hjälp att registrera ID06-kort vid Trafikverkets förarprovskontor.

Du ansvarar själv för att ditt ID06-kort är giltigt och behöver registrera det i Trafikverkets registreringsklient igen om du får ett nytt.

Tillträde för järnvägsföretag

Järnvägsföretag behöver beställa ett tillträdesavtal från Trafikverkets Support järnväg. Använd formuläret under ”Kontaktuppgifter” överst på sidan.

Efter upprättat avtal ska ansökan om tillträde med mallen ”TR nyckelbeställning” skickas in, se under Dokument.

För att ansöka om tillträde till Säkra bangårdar, se länk ”Bangårdar med nödlägesplan” nedan.

Tillträde för entreprenörer, konsulter eller andra externa

När ett kontrakt med Trafikverket undertecknas ska ett tillträdesavtal upprättas. Kontakta projektledare eller avtalsansvarig på Trafikverket för att ta del av avtalsmallen.

Endast personer som är fackkunniga och/eller instruerade av fackkunnig person kan få tillträde till Trafikverkets järnvägsanläggning så som bangårdar, driftrum för signalställverk eller kraftförsörjningsanläggningar.

Vid ansökan om tillträde för externa ska mallen “Ansökan om tillträde – VO Underhåll” användas, se under Dokument. Ifylld mall ska överlämnas till ansvarig projektledare på Trafikverket som godkänner och skickar vidare för handläggning.

För att ansöka om tillträde Trafikverkets datahallar, MobiSIR-anläggningar, teknikbyggnader med IT-utrustning, kabelskåp, mm, ska entreprenören kontakta ansvarig projektledare på Trafikverket.

Vid ansökan om tillträde till Säkra bangårdar, se länk ”Bangårdar med nödlägesplan” nedan.

Tillträde för besökare via ledsagning

För personer som inte omfattas av ovan kan tillträde eventuellt beviljas under tillsyn av behörig personal.

En instruktion och en TMALL för föranmälda besök finns längre ner på sidan under rubriken ”Dokument”.

Förlorade eller obrukbara objekt

Om ett objekt har förlorats eller är obrukbart ska detta omedelbart meddelas till tilltrade@trafikverket.se. Notera dessutom att:

  • Alla förlorade objekt ska förlustanmälas hos polisen.
  • Det är den person som har förlorat objekten som ska göra förlustanmälan.
  • Skriv objektsnumren i polisanmälan. Kontakta tilltrade@trafikverket.se om du behöver hjälp att ta fram objektens nummer.
  • Trafikverket ska stå som målsägare till objekten.
  • Skicka kopia av förlustanmälan till tilltrade@trafikverket.se.
  • Trafikverket skickar inte ut nya objekt förrän förlustanmälan inkommit.

Återlämning av nycklar

För att lämna tillbaka nycklar, se ”Steg för steg nyckelhantering externa parter” under Dokument.