Uppdatera enstaka data för en plankorsning

Beskrivning av hur du uppdaterar enstaka data i Plk-webb.

Data ska i första hand uppdateras genom att man skapar en inventeringsaktivitet. Då kommer data att stämma med bilder som tas vid inventeringstillfället. Det är dock möjligt att ändra enstaka data. Detta alternativ är lämpligt när man vill rätta något som är uppenbart felaktigt.

Tidigare data sparas på underfliken "Logg".

Skärmdump av Plk-webb