Visa brister i plankorsningar

Beskrivning av hur du får fram vilka brister som noterats i Plk-webb om en plankorsning.

Plk-webb analyserar plankorsningens data och redovisar bristerna. När bristen är åtgärdad och plankorsningen inventerad på nytt, tar systemet bort bristen.

Visa brister

  • Välj huvudfliken "Plankorsningar".
  • Välj "Brist" i sökfiltret och sedan vilken sorts brist.
  • Avgränsa urvalet ytterligare, till exempel "Region", "Bandel".
  • Klicka på "ID-nummer" för att visa plankorsningen.
Skärmdump av Plk-webb
 

Välj underfliken "Brister och händelser" för att visa de brister plankorsningen har.

Varje sorts brist har en förutbestämd poäng 1–9. Poängen kan inte ändras.

Kolumnen "bedömd brist" kan visa två värden:

  • samma som den förutbestämda bristpoängen när bristen inte är bedömd
  • noll när bristen är bedömd.

Bedöma en brist

Klicka på "Redigera" för att bedöma en brist. Följande val finns:

  • Ej bedömd: ingen har tagit ställning till hur bristen ska hanteras.
  • Åtgärdas: beskriv i kommentarsfältet hur bristen ska åtgärdas.
  • Åtgärdas ej: motivera i kommentarsfältet varför bristen inte ska åtgärdas.
Skärmdump av Plk-webb
 

Nu kan du välja åtgärd på de olika bristerna och även skriva en kommentar. När du är klar klickar du på "Spara".

Skärmdump av Plk-webb
 

Alternativet "Ej bedömd" ger poäng i kolumnen "Bedömd brist" (samma som för poäng). Alternativen "Åtgärdas" respektive "Åtgärdas ej" ger noll poäng för "Bedömd brist".

Bristsummering

Huvudfliken "Bristsummering" visar bristerna för de plankorsningar som matchar villkoren i sökfiltret.

"Antal plankorsningar" visar hur många av de sökta plankorsningarna som har brister.

"Bristpoäng" visar totala bristpoängen för de sökta plankorsningarna.

 

Skärmdump av Plk-webb