Roller

Beskrivning av rollerna i Plk-webb.

Flera personer (roller) måste samverka i Plk-webb för att på ett korrekt sätt registrera och uppdatera data för plankorsningarna.

Plk-webb har tre roller

Beställare: Den som beslutar om förändring av en plankorsning inklusive uppdatering av data.

Planerare: Den som på beställarens uppdrag genomför projektet genom att skapa aktiviteter. Planeraren kan utse ett planerarbiträde.

Utförare: Personer med detaljkompetens som ser till att de aktiviteter som planeraren har tilldelat dem blir utförda och återlämnade till planeraren.

Flödesschema som visar vad beställare, planerare och utförare gör med arbetsobjekten i systemet.
 

Bilden beskriver arbetsgången mellan beställare, planerare och utförare.

För större bild klicka här (pdf, 1 MB)

Aktiviteter

En aktivitet är en specifik arbetsuppgift som en utföraren genomför. Planeraren beslutar om vilka aktiviteter som ska genomföras.

Arbetsobjekt

Alla aktiviteter i ett projekt måste samlas i ett arbetsobjekt. När beställaren har skapat ett arbetsobjektet kan beställaren lägga till aktiviteter. När arbetsobjektet är stängt går det inte att lägga till nya aktiviteter.