Användargränssnitt - Grunder i Plk-webb

Beskrivning av hur du hittar i Plk-webb.

Plk-webb har ett antal huvudflikar. Alla användare behöver känna till huvudflikarna ”Start” och ”Plankorsningar”.

Start

Fliken Start visar användaren nyheter och annan information om Plk-webb.

Plankorsningar

På fliken Plankorsningar kan användaren söka fram plankorsningar genom att använda sökfilter. Det finns ett flertal sökfilter att använda och kombinera. Exempelvis kan användaren söka på plankorsningens IDnr eller namn eller på alla plankorsningar för en viss bandel.

Resultatet av sökningen presenteras i en lista. Från listan kan användaren sedan klicka in sig på en plankorsning för att få detaljerad information.

Skrämdump Plk-webbsida för Plankorsningar
 

En avancerad användare behöver dessutom känna till huvudflikarna ”Arbetsobjekt”, ”Aktiviteter” och ”Bristsummering”.

Arbetsobjekt

Under fliken Arbetsobjekt kan beställaren skapa och ajourhålla sina arbetsobjekt. Dessutom kan planeraren skapa och ajourhålla aktiviteter inom sina tilldelade arbetsobjekt. Arbetsobjekt kan sökas fram med hjälp av sökfilter.

Aktiviteter

Fliken Aktiviteter presenterar arbetsobjektens aktiviteter. Användaren kan söka fram aktiviteter genom att använda sökfilter. Om en användare har aktiviteter att agera på visas dessa direkt.

Bristsummering

På fliken Bristsummering visas en summering av sökta plankorsningars brister.