De fyra samtalen

Vid akut felavhjälpning i järnvägsanläggningen behöver entreprenören meddela Trafikverket hur arbetet fortlöper. Då kan vi och järnvägsföretagen göra en så bra prognos som möjligt och kan planera trafiken på bästa sätt.

Entreprenören ska ringa fyra samtal till Trafikcentralen (TC) för att rapportera om läget:

  1. Jag är på väg och beräknar att vara på plats vid felstället om xx minuter. – I detta läge lämnar driftteknikern även de kompletterande uppgifter som felavhjälparen kan behöva.

  2. Jag är på platsen där felet finns och börjar felsökningen. – Här lämnar felavhjälparen en första prognos.

  3. Jag har avslutat felsökningen och börjat avhjälpa felet. Detta beräknas ta xx minuter.

  4. Felet är avhjälpt.

När ska entreprenören ringa de fyra samtalen?

När driftteknikern (eller motsvarande) hos Trafikverket tillkallar en entreprenör för felavhjälpning meddelar hen också om felavhjälparen ska ringa de fyra samtalen. I följande fall krävs alla fyra samtalen:

  • Felet bedöms störa trafiken eller komma att göra det.

  • Felet drabbar resenärer och transportköpare.

  • Felmottagaren bedömer att alla samtalen behövs av någon annan anledning.

När inte alla fyra samtalen krävs gäller det här

  • Felavhjälparen ska alltid meddela när felet är avhjälpt (samtal nr 4, Klar).

  • Felavhjälpare med avtalade inställelsetider ska även ringa samtal nr 2 (Framme).

Entreprenören ska ställa en kontrollfråga om felavhjälparen ska ringa de fyra samtalen, om den som kallar på felavhjälpning inte tydligt meddelar om det behövs .