Acceptera eller neka en aktivitet

Beskrivning av hur du accepterar eller nekar en aktivitet i Plk-webb.

Att acceptera en aktivitet

Välj huvudfliken "Aktiviteter".
Markera boxen ”Mina att agera på”. Då visas aktiviteterna automatiskt för den som är inloggad (dvs du själv).

Skärmdump av Plk-webbsida för aktiviteter. Inzoomning på filtreringsvalet
 

Markera en eller flera aktiviteter.

Klicka på "Acceptera", "Neka" eller "Annullera".
"Acceptera" innebär att utföraren genomför uppdraget.
"Neka" innebär att uppdraget går tillbaka till planeraren.
"Annullera" används om plankorsningen saknas eller om uppdraget inte går att utföra av någon annan anledning. Uppdraget går även då tillbaka till planeraren. Annullera är endast möjligt att utföra på aktivitetstyperna inventering och myndighetsbeslut.

Skärmdump Plk-webbsida för aktiviteter. Inzoomning på länken Acceptera
 

När du klickar på "Acceptera" får du upp en popup-ruta. Här klickar du "OK".

Skärmdump av Plk-webbsida föraktiviteter. Visar pop-up ruta med en grön knapp för OK längst ned i högra hörnet
 

Då får du upp en bekräftelse på att du accepterat aktiviteten och kan klicka på "Stäng".

Nu blir aktivitetens status ändrad till ”Arbete pågår”.

Skärmdump av Plk-webbsida för aktiviteter. Inzooming på texten
 

Redigera och klarmarkera en aktivitet