Förteckning över plankorsningar

Trafikverket arbetar ständigt med att öka säkerheten i plankorsningar. En del plankorsningar slopar vi och ersätter med korsningar i skilda plan eller genom att leda om vägtrafiken.

Vi ser till att de plankorsningar som måste finnas kvar får en godtagbar säkerhetsnivå, till exempel genom att installera bommar och ljus-och ljudsignaler.  Målet för vårt plankorsningsarbete är att

  • plankorsningar ska vara säkra
  • vägtrafikanterna ska kunna passera järnvägen på ett säkert sätt
  • antalet dödade och skadade i samband med plankorsningsolyckor ska minska
  • den teknik som används ska vara driftsäker.

För att uppnå våra trafiksäkerhetsmål satsar vi på teknisk utveckling, forskning, kommunikation, stödsystem i form av it-system, riktlinjer samt fysiska åtgärder i plankorsningar.

Lista med plankorsningar

Av Sveriges totalt 9 000 plankorsningar ansvarar Trafikverket för 6 500. Här hittar du de plankorsningar som Trafikverket samt övriga infrastrukturförvaltare ansvarar för.

Totalt finns 3 400 plankorsningar med någon form av aktiv skyddsanordning, antingen med bommar eller enbart ljus- och ljudsignaler. Av dessa förvaltar Trafikverket 2 800. När servicevägar för järnvägens interna behov räknats bort återstår 5 200 plankorsningar tillgängliga för allmänheten där skyddsalternativet är enbart kryssmärken eller ingenting alls.

I filen nedan ”Plankorsningar” finns förtecknat alla plankorsningar och den uppdateras varje natt.

Vid kontakt med Trafikverket om en specifik plankorsning är det bra om du anger uppgifterna i de fyra första kolumnerna, det vill säga:

  • ID-nr
  • Bandel
  • Kilometer
  • Meter

En stängd plankorsning är borttagen och kan alltså inte trafikeras av något vägfordon. Trafikverket tar bort plankorsningen från listan efter att ha kontrollerat att den inte är registrerad hos Lantmäteriet.

Årssammanställningen visar statistik för de plankorsningar som Trafikverket respektive Inlandsbanan ansvarar för. Sammanställningen uppdateras en gång per år i januari/februari.