Skapa ett arbetsobjekt

Beskrivning av hur du skapar ett arbetsobjekt i Plk-webb.

Ett arbetsobjektet håller samman alla aktiviteter för plankorsningar som hör till ett projekt. Rollen Beställare skapar ett arbetsobjekt och utser den som ska vara Planerare. Det är sedan planerarens uppgift att lägga till de aktiviteter som behövs.

Förutsättningar

Beställaren måste ha behörighet för att kunna agera i sin roll.

Syfte

Arbetsobjektet håller samman de aktiviteter som hör till samma projekt. I arbetsobjektet framgår det vem som är beställare respektive planerare. Detta ger en god spårbarhet för pågående och avslutade plankorsningsprojekt.

Skapa arbetsobjekt

Beställaren skapar arbetsobjekt. Välj huvudfliken "Arbetsobjekt". Klicka på "Skapa nytt arbetsobjekt".

Skärmdump av Plk-webb, visar länken skapa nytt arbetsobjekt som finns i högt upp i högra hörnet
 

Fyll i arbetsobjektets namn och beskrivning samt vem som är beställare (du själv eller någon annan). Ange även vem som ska vara planerare. Klicka på "Spara".

Skärmdump av Plk-webb, röd pil pekar på rutor för Namn ch Beskrivning.
 

Kontakta planeraren och ge denne i uppdrag att skapa och sedan hantera de aktiviteter som ingår i uppdraget.