Flytta en plankorsning

En plankorsning går inte att flytta. Det som menas är att vägsträckningen ändras så vägen korsar banan på en annan plats men i närheten av den tidigare plankorsningen. Detta löser man genom att skapa en ny plankorsning och slopa den gamla. Se vidare länkarna under Länkar.

Anledningen till att man slopar den gamla korsningen och skapar en ny är att fotografierna inte kommer att stämma och att registrerade olyckor och tillbud annars felaktigt skulle följa med till den nya plankorsningen.