Bessy och Besiktningsplan

Bessy och Besiktningsplan är två it-stöd för att planera och utföra besiktningar av Trafikverkets fasta järnvägsanläggningar.

Bessy

Bessy är ett IT-stöd för att genomföra säkerhets-, underhålls- och övertagandebesiktning av Trafikverkets fasta järnvägsanläggningar. Följande applikationer finns:

  • BessyPC – en PC-klient som används för hantering av besiktningar i järnvägsanläggningen. Typiska användningsområden är att beställa besiktningsformulär, hantera besiktningsanmärkningar och åtgärdsrapportera. Se handledning längre ned på sidan.

  • BessyMobile10 – en klient för handdatorer som används för besiktning ute i järnvägsanläggningen. Besiktningsmän kan hämta anläggningsindividuellt anpassade besiktningsformulär och arkivera genomförda besiktningar. Se handledning längre ned på sidan. Länk till sida för installationsfiler och instruktioner här (kräver inloggning via ”Min sida”).

Besiktningsplan

IT-stödet Besiktningsplan är en PC-klient som används för planering och uppföljning av besiktningar. Skapa och fastställa planer där det visas vilka besiktningar som skall göras samt om och när dessa blivit utförda. Skapande av besiktningsformulär för planerade besiktningar samt besiktning sker i Bessy/BessyMobile10. Se handledning längre ned på sidan.

Vid frågor om besiktningsverksamheten generellt samt förbättringsförslag för IT-stöden

Vänd er i första hand till er Besiktningsansvarige.

Felanmälan

Görs ovan under "Kontakta oss".

Klicka på plus-tecknet för att läsa mer om nedanstående förtydliganden om portalhöjd och skarvöppningar.

Bakgrund: När man besiktigar portalhöjd plankorsning i Bessy så kopieras portalhöjderna man mätt automatiskt över från Bessy till BIS. Om det blivit en besiktningsanmärkning, som sedan åtgärdats, så finns ändå den gamla portalhöjden kvar i BIS.

Rekommenderat arbetssätt: För att uppdatera data i BIS så kan man utföra en ny besiktning med Bessys formulär portalhöjd plankorsning. Mätningarna kan utföras av samma person som åtgärdat besiktningsanmärkningen.

Specifikationer om krav på portalhöjd finns i TDOK 2014:0728 1.0 kapitel 6.13, Skyddsanordningar.

Punkt 1. Skarvöppning

Råd

Om skarvöppningarna är otillåtet stora under sommarmånaderna maj–augusti, så överväg högre prioritet. Motivering: om skarvöppningarna är otillåtet stora under sommarmånaderna maj–augusti så kommer de, så snart det blir kallare, att bli ännu större.

Om skarvöppningarna är otillåtet små under vintermånaderna september–april, så överväg högre prioritet. Motivering: om skarvöppningarna är otillåtet små under vintermånaderna september–april, så kommer de, så snart det blir varmare, att bli ännu mindre.

Prioritet Akut och V

För de rälslängder och rälstemperaturer som är inramade i tabellen nedan så sätt prioritet akut om sträckan överskrider 80 m. I övriga fall sätt prioritet vecka. Förtydligande: det inramade i tabellen är märkt ”Akut”, vilket kan vara missledande. Man bör sätta prioritet akut om sträckan överskrider 80 m, i övriga fall vecka. Med ”om sträckan överskrider 80 m” menas att samtliga skarvar på en sträcka av mer än 80 meter ligger utanför toleransen åt så att säga samma håll, det vill säga antingen är varje skarv otillåtet liten, eller varje skarv otillåtet stor. Sträckan 80 m kan ha olika antal skarvar, beroende på rälslängd.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Du kan prenumerera på nyhetsbrevet via rss.

Så prenumererar du på ett rss-flöde
RSS-flöde för nyhetsbrevet för Bessy, Ofelia och Besiktningsplan