Fastighetsinformation (Favy)

Favy ger dig som har behov av fastighetsdata tillgång till information från fastighetsregistret.

Favy använder du för att söka, visa och sammanställa rapporter av fastighetsregisterinformation från Lantmäteriet. För att få behörighet till tjänsten måste du arbeta i uppdrag åt Trafikverket och ha behov av tillgång till fastighetsregisterinformation för att utföra dina arbetsuppgifter.

Behörighetsnivåer

Det finns två behörighetsnivåer i Favy: Bas och Standard. För att få den utökade behörighetsnivån, Standard, måste du skriva en kort motivering i din ansökan. Behörighetsnivån Bas räcker till för dig som har behov av att ställa frågor mot en fastighet i taget, exempelvis för att ta reda på vem som äger en specifik fastighet.

En användare med behörighet Standard arbetar ofta över större områden och behöver få information om flera fastigheter i taget genom att skapa rapporter. Det kan till exempel vara vid utskick av information till fastigheter som berörs av ett projekt. Standardbehörigheten ger dig även tillgång till akter från Lantmäteriets arkiv, såsom detaljplaner. Den ger också tillgång till utökad information från registerenheterna inskrivning, byggnad och taxering.

Tillgång till Favy för användare utanför Trafikverket

Favy är åtkomligt via Mina Sidor på Trafikverket.se. För att komma in där behöver du ett externt användarkonto på Trafikverket. Kontakta din uppdragsgivare på Trafikverket för mer information.

Support och kontakt

Behöver du hjälp med hur du använder Favy, eller har förslag på förändringar, kontakta förvaltningen via formuläret under Kontakta oss.

Vid incidenter, eller om du behöver hjälp med att ansöka om konton och behörighet, kontakta användarstöd IT på telefon 010-125 10 10.