Exportera data för en plankorsning

Beskrivning av hur du exporterar data från Plk-webb om en plankorsning.

Du kan exportera data för en plankorsning till Excel, till Google Earth och till GPS. Alla sökta plankorsningar kommer att exporteras.

Exportera till Excel

Klicka på länken "Exportera till Excel".

Skärmdump av Plk-webb
 

Välj vilka fält du vill ha med.

Skärmdump av Plk-webb
 

Alla händelser för en viss plankorsning kommer att visas i en och samma cell. Om du istället vill att varje händelse ska få en egen rad markerar du ”Separera händelser radvis”. Samma plankorsning kommer då att visas på flera rader, lika många som antalet händelser. En plankorsning utan händelser visas på en rad.

Skärmdump av Plk-webb
 

När du gjort dina val klickar du på "Exportera".

Skärmdump av Plk-webb
 

Välj om du vill öppna eller spara filen.

Skärmdump av Plk-webb
 

Exportera till Google Earth

För att kunna exportera till Google Earth måste du ha det installerat på din dator.

Du beställer Google Earth i BerIT. Du hittar den under "Kartprogram".

Gå in på PLK-webb och sök upp den eller de plankorsningar du är intresserad av. Klicka sedan på "Exportera till Google Earth"

Skärmdump av Plk-webb
 

Välj vilka data du vill ta med och klicka på "Exportera till Google Earth".

Skärmdump av Plk-webb
 

 Välj att öppna filen.

Skärmdump av Plk-webb
 

Nu startar Google Earth och programmet söker upp den aktuella plankorsningen och visar den som en nål i kartan med tillhörande information.

Alla plankorsningar som finns i listan kommer med som varsin nål.

Skärmdump av karta med knappnål på Google Earth
 

Exportera till GPS

Klicka på "Exportera till GPS".

Skärmdump av Plk-webb
 

I popup-rutan: Klicka på "Exportera till GPS".

Skärmdump av Plk-webb
 

GPS-koordinater exporteras nu till en Excelfil.
Välj var du vill spara den.

 

Skärmdump av Plk-webb