Konferenser - Den attraktiva regionen

Här finner du information om konferenser om Den attraktiva regionen och även material från tidigare konferenser.

Slutkonferens 14 juni 2016, Stockholm

Utvecklingsprojektet Den attraktiva regionen har pågått i tre år och hade den 14 juni 2016 en slutkonferens för att presentera resultaten. En presentation från slutkonferensen hittar du här nedanför.
Slutkonferens Den attraktiva regionen - presentation (pdf-fil, 5 MB, öppnas i nytt fönster)
Program slutkonferens (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Minnesnoteringar slutkonferens (pdf-fil, 740 kB, öppnas i nytt fönster)

Transportforum 13 januari 2016, Linköping

Den attraktiva regionen fick för tredje året i rad möjligheten att medverka vid VTIs Transportforum i Linköping. Under konferensens andra dag på session 63 presenterades erfarenheter från pilotprojekten samt iakttagelser från projektets följeforskare. En paneldiskussion om samverkan för lokal och regional utveckling avslutade sessionen.

Den attraktiva regionen - lokal samverkan för regional utveckling (pdf-fil, 4,1 MB, öppnas i nytt fönster)

Höstseminarium 25 november 2015, Stockholm

På idéseminariet tog vi upp erfarenheter och resultat samt diskuterade fortsatt utveckling och planerarens roll i samhällsutvecklingen.

Dokument

Program höstseminarium 25 november 2015 (pdf-fil, 1 MB)
Presentation höstseminarium 25 november 2015 (pdf-fil, 6,8 MB, öppnas i nytt fönster)
Minnesanteckningar höstseminarium 25 november 2015 (pdf-fil, 1,6 MB, öppnas i nytt fönster)

Idéseminarium 26 maj 2015, Stockholm

Syftet med idéseminariet 2015 var att de som deltar eller på något sätt berörs av Den attraktiva regionen ska få mötas, byta erfarenheter och få inspiration! Eftermiddagen innehöll spännande exempel från pilotprojekt i DAR, inspel från näringsliv och akademi samt konstruktiva diskussioner. Temat var Lokal samverkan för regional utveckling.

Dokument
Inbjudan till Idéseminarium (pdf-fil, 4,3 MB, öppnas i nytt fönster) 
Ortsutveckling med destinationen som drivkraft (pdf-fil, 461 kB, öppnas i nytt fönster)
Samverkan genom Charrette (pdf-fil, 2 MB, öppnas i nytt fönster)
Platsutveckling i mindre orter med ett regionalt sammanhang (pdf-fil, 2 MB, öppnas i nytt fönster)
Stadsregional utveckling - nordiska utblickar (pdf-fil, 643 kB, öppnas i nytt fönster)
Att bygga en året runt destination (pdf-fil, 3 MB, öppnas i nytt fönster)

Konferens den 13 november 2014

Konferensen den 13 november var en dag med intressanta inslag från pågående nationella uppdrag inom samhällsplanering och erfarenheter från det pågående forskningsprojektet Den attraktiva regionen.

Dokument
Presentationen från konferensen (pdf-fil, 4 MB, öppnas i nytt fönster)
Sammanfattning från konferensen (pdf-fil, 650 kB, öppnas i nytt fönster)

Idéseminarum 15 maj 2014, Stockholm

– om en attraktiv region

Temat för årets idéseminarium var målbildsarbete och hur vi får energi i vårt arbete. Som rubriken idéseminarium avslöjade så bjöd eftermiddagen på interaktion.

Medverkade gjorde bland andra Christer Ljungberg, Trivector; Kristina Zakrisson, kommunalråd Kiruna; Arnold Vonkavaara, chef Trafikverket Region Nord; Göran Cars och Carl-Johan Engström, professorer Urbana & regionala studier KTH.

Dokument
Program idéseminaríum om en attraktiv region (pdf-fil, 1 MB)
Idéseminarium om en attraktiv region (pdf-fil, 2 MB, öppnas i nytt fönster)
Stationens roll för lokal och regional utveckling, Christer Ljungberg, Trivector AB (pdf-fil, 6 MB, öppnas i nytt fönster)
Summering av seminariet (pdf-fil, 296 kB, öppnas i nytt fönster)
Den attraktiva regionen Idéseminarium, Arnold Vonkavaara - Trafikverket, Kristina Zakrisson - Kiruna kommun (pdf-fil, 4 MB, öppnas i nytt fönster)

Höstkonferens 2013

På eftermiddagen onsdagen den 27 november 2013 genomfördes Den attraktiva regionens första höstkonferens. Vid konferensen, som hölls i Sveriges Kommuner och Landstings lokaler i Stockholm, deltog 60 personer som på olika sätt är aktiva i något av pilotprojekten eller i det gemensamma nationella projektet. Programmet bjöd på möjligheter att byta erfarenheter, uttrycka förväntningar och diskutera det fortsatta arbetet. Den antologi som Den attraktiva regionen tagit fram presenterades genom att tre av författarna pratade utifrån temat Kan vi skapa attraktiva regioner?

Dokument
Den attraktiva regionen_En antologi om tillganlighet och utveckling (pdf-fil, 4,7 MB)
Presentation höstkonferens 2013 (Powerpoint-fil, 2 MB)
Program höstkonferens 2013 (pdf-fil, 429 kB)