Pilot 4 – Hudiksvalls funktionella arbetsmarknadsregion, Gävleborgs län

Pilotprojektet handlar om vad förändrade stationslägen har för betydelse för den långsiktiga tätortsutvecklingen i Hudiksvall och den funktionella regionen. En annan viktig fråga är hur orter som saknar spår kopplas ihop med huvudorten.

Hur påverkar dragningen av Ostkustbanan den regionala utvecklingen?

I arbetet med dubbelspår för Ostkustbanan finns olika förslag på hur järnvägen ska gå genom Hudiksvalls kommun. Det påverkar spårdragningen vid Iggesund och lokalisering av tågstationen i centrala Hudiksvall. En viktig frågeställning är därför hur olika spårdragningar med tillhörande stationslägen kan påverka ekonomisk, social och ekologisk utveckling på lokal och regional nivå.

Det finns också ett nationellt intresse av persontransporter mellan Norrland och Stockholmsregionen och godstransporter söderut. En viktig fråga är hur orter som saknar spår kopplas ihop med huvudorten. Hur påverkar stationsläget resmönster och integration mellan regionkärnan och omkringliggande tätorter?

Dubbelspår på Ostkustbanan

Det pågår ett samordnat planeringsarbete för dubbelspår på Ostkustbanan från Gävle till Sundsvall. Fem kommuner håller på att ta fram varsin översiktsplan som omfattar järnvägen och därtill tas ett samlat planeringsdokument fram för hela den regionala sträckningen. Ett dubbelspår på Ostkustbanan ger betydligt större marknader för arbete, studier och bostäder genom goda pendlingsförhållanden. Kuststråket med två större regionala centra, Gävle och Sundsvall, och befolkningskoncentrationen kring tätorter längs järnvägsstråket öppnar för ett stort utbud av pendlare.


Fakta - Gävleborgs län

Gävleborgs län består av de två landskapen Gästrikland och Hälsingland och tio kommuner med cirka 275 000 invånare. Befolkningen är koncentrerad till kusten med Gävle som den dominerande kommunen med sina cirka 100 000 invånare.

Länet domineras i grunden av basnäringar inom stål och skog och har påverkats stort av de pågående strukturförändringarna på arbetsmarknaden. Arbetslösheten i länet är högre än snittet i Sverige, särskilt bland ungdomar. Behovet av att knyta ihop arbetsmarknader är stort, både inom länet och över länsgränserna.


Fakta - Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun har cirka 37 000 invånare. Invånarantalet har minskat med 1,4 procent den senaste tioårsperioden. Hudiksvall är en nod för sjukvården i länet med akutsjukhus där samverkan är särskilt viktig med sjukhuset i Gävle. Kommunen har ett nettoinflöde av arbetspendling och ingår tillsammans med Nordanstig i Hudiksvalls arbetsmarknadsregion. År 2030 förutspås även Ljusdals arbetsmarkandsregion ingå, vilket skulle ge cirka 65 000 invånare i Hudiksvalls arbetsmarknadsregion. Hudiksvalls kommun samarbetar även med Sundsvallsregionen, som är ett frivilligt samarbetsorgan mellan Hudiksvall, Härnösand, Nordanstig, Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner.