Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godståg med containers passerar Landvettersjön. Foto: Kasper Dudzik

Riksintressen

Trafikverket bedömer vilka områden som är av riksintresse för trafikslagens anläggningar. Vi har allmän information om lagar och förhållningssätt vid planering samt beslut, kartor, preciseringar och handledningar för beslutade riksintressen.

Enligt förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden med mera ska Trafikverket efter samråd med länsstyrelser, Boverket och andra berörda myndigheter lämna uppgifter om områden som Trafikverket bedömer vara av riksintresse för kommunikationer. Det gäller de fyra trafikslagen – väg, järnväg, luftfart och sjöfart. Trafikverket stöttar länsstyrelsen i deras arbete med att bevaka utpekade riksintressen.

Under 2020–2022 genomför Trafikverket en översyn av riksintressen för kommunikationer för de fyra trafikslagen. I augusti 2020 antogs nya kriterier för vilka anläggningar som bedöms vara av riksintresse. Under sommaren 2022 bedömer Trafikverket att ett uppdaterat utpekande kommer att kunna beslutas och publiceras. Till dess gäller de riksintressen som återfinns under länken ”Fastställda riksintressen” nedan. De nya kriterierna och sektorsbeskrivningen för Trafikverkets riksintressen återfinns i dokumentlänken nedan.
Riksintressen för trafikslagens anläggningar sektorsbeskrivning inklusive kriterier 2020 (pdf, 932 kB)

Regeringsuppdrag om riksintressen

I januari 2020 mottog Trafikverket tillsammans med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet och Tillväxtverket ett regeringsuppdrag att tillsammans med Boverket som samordnande myndighet att göra en översyn av våra respektive anspråk på områden av riksintresse. I november 2020 skickade Boverket in en gemensam delrapportering för uppdraget till regeringen. Slutrapportering skedde i september 2021.

Läs mer om regeringsuppdraget på regeringens webbplats
Delrapporteringen från november 2020 för nedladdning på Boverkets webbplats
Slutrapportering från september 2021 för nedladdning på Boverkets webbplats