Järnvägsnätsbeskrivning 2016

Här hittar du järnvägsnätsbeskrivningen 2016 som gäller från den 13 december 2015 till den 10 december 2016 motsvarande Tågplan 2016.

Dokumenten på denna sida öppnas i nytt fönster.

Alla bilagor ingår i huvuddokumentet med undantag av excel-filerna nedan. För att snabbt hitta rätt avsnitt kan bokmärken i pdf-filen användas förutom den vanliga sökfunktionen i Adobe.

Beslut Järnvägsnätsbeskrivning 2016 (pdf-fil, 668 kB)
JNB 2016 (pdf-fil, 8,01 MB)
Bilaga 3.1 Tillgänglig infrastruktur på sidospår (pdf-fil, 506 kB)
Bilaga 3.4 Banstandarddata (pdf-fil, 112 kB)
Bilaga 3.5 Största tillåtna hastighet per sträcka (pdf-fil, 44 kB)
Bilaga 3.6 Lutningar per stråk (pdf-fil, 481 kB)

Föreskrifter enligt avtalsvillkoren

TDOK 2013:0389 (pdf-fil, 123 kB)
TDOK 2013:0601 Växlar-manövrering med lokalställare, passage när växel är ur kontroll
TDOK 2013:0657 (pdf-fil, 175 kB)
TDOK 2014:0132 (pdf-fil, 101 kB)
TDOK 2014:0132
TDOK 2015:0297
TDOK 2014:0415 (pdf-fil, 253 kB)
TDOK 2016:0193 (pdf-fil, 185 kB)
TDOK 2014:0773 (pdf-fil, 185 kB)
TDOK 2014:0689 (pdf-fil, 864 kB)

Övriga dokument

Årsplan servicefönster Malmö och sydöstra Skåne (excelfil, 56 kB)
Årsplan servicefönster Norra stambanan (excelfil, 53 kB)
Mall för tåglägeskanaler Cst T16 (excelfil, 24 kB)
Mall för tåglägeskanaler G T16 (excelfil, 17 kB)
Mall för tåglägeskanaler M T16 – utgående version (excelfil,  28 kB)
Mall för tåglägeskanaler M T16 – uppdaterad version (excelfil, 28 kB)
Riktlinjer täthet mellan tåg T16 (pdf-fil, 387 kB)
ETSI specifikation TS 102 933-1 V1.3.1 (2014-06) (pdf-fil, 76 kB)
GSM-R Terminal filter Technical Specification TRV 2014/71742 (pdf-fil, 427 kB)
Rapport: Riskanalys Mobiloperatörernas förändrade tillståndsvillkors påverkan på GSM-R (pdf-fil, 694 kB)