Järnvägsnätsbeskrivning 2011

Här presenterar vi Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2011. Beskrivningen gäller från den 12 december 2010 till den 10 december 2011, vilket är samma giltighetstid som för Tågplan 2011.