Järnvägsnätsbeskrivning 2025

Här kommer Trafikverkets Järnvägsnätsbeskrivning 2025 som anger förutsättningarna för Tågplan 2025 att publiceras. Publiceringen sker i december 2023.