Trafikverkets kontaktregister för inbjudan till samråd av JNB

Registrera dig här för att få information om till exempel samråd om Järnvägsnätsbeskrivningen och JNB-dagar.

Trafikverket ska, enligt 7 kap. 8 § Järnvägsmarknadslagen 2022:365, samråda med berörda parter om ny Järnvägsnätbeskrivning (JNB). Trafikverket samråder även förslag till förändring av publicerad JNB.

Om ditt företag eller organisation berörs av JNB, behöver ni registrera er via formuläret på den här sidan för att få inbjudan till samråd om JNB. Vi skickar också inbjudan till den årliga JNB-dagen enligt uppgifter från kontaktregistret.