Trafikverkets kontaktregister för inbjudan till samråd av JNB

Registrera dig här för att få JNB-information, såsom inbjudan till samråd och JNB-dagar.

Enligt 6 kap. 5 § Järnvägslagen 2004:519 (Jvl) så ska Trafikverket samråda med berörda parter om Trafikverkets förslag till förändring av Järnvägsnätbeskrivningen (JNB). Om ditt företag/organisation berörs så ska ni registrera er här för att få inbjudan till samråd om JNB-förändringar. Det gäller både förändringar i den nya JNB och i den JNB som redan  är publicerad.

Anmälan till Trafikverkets utskick om JNB-ärenden

Så hanterar vi uppgifterna du lämnar

Kontaktregistret kommer endast att användas för de utskick som du väljer i formuläret. I slutet av varje år skickar vi ut en förfrågan om du vill överföra dina uppgifter till nästa års register. Vi kommer att radera registret i sin helhet i januari året efter att förnyelseregistreringsperioden är slut. Det betyder att om du inte begärt att få finnas med i det nya registret, kommer du att styrkas ur registret.

När du registrerat dina uppgifter kommer du att få en bekräftelse på vilka uppgifter du lämnat. Vi förbehåller oss rätten att rensa registret från uppenbara dubbletter, ofullständiga registreringar och de som enligt JvL inte är berörd part.

Har du frågor eller behöver ändra dina uppgifter under året så kontakta oss via formuläret under Kontakta oss.

Dina rättigheter enligt GDPR

Du har rätt att begära registerutdrag, begära rättelse, begära radering, begära begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen. Dessa begäran för dina personuppgifter kan du göra via formuläret under Kontakta oss. Begäran kan också göras till Trafikverkets Kontaktcenter. Ange då de kontaktuppgifter som du tidigare registrerat. Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, 781 89 Borlänge. Kontaktcenter: 0771-921 921. Dataskyddsombudet når du på samma adress. Du har också rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen. Du kan även läsa mer och kontakta oss via www.trafikverket.se/gdpr