Samråd järnvägsnätsbeskrivning 2016

Här presenteras de samråd som genomförs om järnvägsnätsbeskrivning 2016.

Alla dokumet öppnas i nytt fönster.

Samråd för avvikelsemeddelande 1

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 239 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 1 JNB 2016 (pdf-fil, 1 MB)
Bilaga till samrådsunderlag - Bil 5.2 JNB leveransnivå trafikinformation (pdf-fil, 136 kB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 639 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 2

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 230 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 2 (pdf-fil, 592 kB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 1 MB)
ETSI specifikation TS 102 933-1 V1.3.1 (2014-06) (pdf-fil, 76 kB)
GSM-R Terminal filter Technical Specification TRV 2014/71742 (pdf-fil, 427 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 3

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 230 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 3 (pdf-fil, 484 kB)
Redovisning av samrådssvar, del 1 av 2 (pdf-fil, 527 kB)
Redovisning av samrådssvar, del 2 av 2 (pdf-fil, 386 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 4

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 229 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 4 JNB 2016 (pdf-fil, 615 kB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 395 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 5

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 224 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 5, JNB 2016 (pdf-fil, 404 kB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 470 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 7

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 215 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 7, JNB 2016 (pdf-fil, 412 kB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 381 kB)

Samråd avvikelsemeddelande 8

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 223 kB)
Sändlista – Inbjudna till samråd (excel-fil, 27 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 8 JNB 2016 (pdf-fil, 1,3 MB)
Redovisning av samrådssvar, del 1 av 2 (pdf-fil, 340 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 9

Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 9 JNB 2016 (pdf-fil, 624 kB)
Inbjudan till samråd (pdf-fil, 229 kB)
Redovisgning av samrådssvar (pdf-fil, 572 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 10

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 235 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 10 JNB 2016 (pdf-fil, 1,5 MB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 240 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 11

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 231 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 11 JNB 2016 (pdf-fil, 678 kB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 821 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 14

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 231 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 14 JNB 2016 (pdf-fil, 678 kB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 349 kB)

Samråd för JNB 2016

Samrådsutgåva JNB 2016
Inbjudan till samråd – järnvägsföretag (pdf-fil, 233 kB)
Inbjudan till samråd – infrastrukturförvaltare (pdf-fil, 487 kB)
Sändlista – järnvägsföretag (Excel-fil, 28 kB)
Sändlista – infrastrukturförvaltare (Excel-fil, 35 kB)
Redovisning av samrådssvar JNB 2016 (pdf-fil, 733 kB)