Tjänsteleverantörer för järnvägstransportsrelaterade tjänster i Sverige

Enligt EU förordningen 2017/2177 om tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster ska tjänsteleverantörer upprätta en anläggningsbeskrivning.

Tjänster som vänder sig till järnvägsinfrastrukturförvaltare berörs inte av denna förordning. De tjänster som omfattas finns listade i direktiv 2012/34/EU bilaga 2 exklusive punkt 1 som är tjänsten tågläge.

Vad en anläggningsbeskrivning ska inbegripa beskrivs i förordningens artikel 4. Läs förordningen 2017/2177 nedan.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2177 (eur-lex.europa.eu)

Enligt förordningen ska Trafikverket publicera tjänsteleverantörernas länkar till deras anläggningsbeskrivningar i järnvägsnätsbeskrivning som publiceras senast fyra månader innan tidsfristen för ansökan om infrastruktur löper ut. Trafikverkets järnvägnätsbeskrivning innehåller en länk till denna sida.

Transportstyrelsen utövar tillsyn över anläggningsbeskrivningarna och tjänsteleverantörerna. Trafikverket tillhandahåller plats på Trafikverkets webbplats för länkar till anläggningsbeskrivningarna. Uppfyller ni kriterierna för tjänsteleverantör enligt ovan nämnda förordning, lämnar ni era uppgifter i formuläret nedan för senare publicering på denna sida. Trafikverket kommer att uppdatera denna webbsida löpande med kompletta leveranser av material.

Varje tjänsteleverantör ansvarar för att deras uppgifter är riktiga, och har även i alla andra avseenden allt ansvar för sina uppgifter. Om en länk till en tjänsteleverantörs anläggningsbeskrivning inte längre fungerar kommer Trafikverket att ta bort länken.

RailNetEurope har tagit fram en mall för att förenkla framtagandet av en anläggningsbeskrivning:

Mall för anläggningsbeskrivning (pdf, 575 kB, öppnas i nytt fönster)

Förutom att skicka en länk till anläggningsbeskrivningen till Trafikverket ska tjänsteleverantören publicera anläggningsbeskrivningen på sin webbplats eller en gemensam webbportal. EU-kommission har utvecklat en portal som ägs och förvaltas av RNE (RailNetEurope) och UIRR (Union Internationale pour le transport combine Rail-Route). Mer information finns på Rail Facilities Portal (webbplats).